Κατατέθηκε και το δεύτερο πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα-Τι περιλαμβάνει

vouli-olomeleia-aithousaΥπό τον τίτλο «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και άλλες διατάξεις», κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το πρωί το δεύτερο εκ των πολυνομοσχεδίων με προαπαιτούμενα για την β’ αξιολόγηση μέτρα, προκειμένου να ψηφιστεί άμεσα με επίγουσες κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Στο σημερινό σχέδιο νόμου, εκτός από τα άρθρα που αφορούν τις διαδικασίες σύστασης εμπορικών επιχειρήσεων, υπάρχουν και σειρά άλλων διατάξεων μέσω των οποίων ρυθμίζονται πολλά άλλα ζητήματα, έως και αλλαγές πρόσφατα ψηφισμένων νόμων.  Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται θέματα κινηματογραφικής παραγωγής, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε εφαρμογή συστάσεων εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, ρύθμιση θεμάτων Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης, θέματα ψηφιακής πολιτικής, φαρμακείων αλλά και αγροτικού μητρώου.
Αδειοδότηση επιχειρήσεων

Το ν/σ απλοποιούνται οι διαδικασίες σύστασης εταιρειών αλλά και αδειοδότησης, όπου πλέον μπορεί να γίνεται με διαδικασίες- εξπρές και εξ αποστάσεως. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Νέα υπηρεσία εξ αποστάσεως σύστασης
Στο παρόν σχέδιο νόμου παρουσιάζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα δημιουργίας επιχείρησης εξ αποστάσεως. Ο υπόχρεος, συμπληρώνοντας μια σειρά πεδίων ,θα λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο την σύσταση της επιχείρησής του χωρίς την παρεμβολή φυσικού προσώπου.  Όλα τα έγγραφα που αποτελούν προϋπόθεση για την νομική υπόσταση μιας εταιρίας (εγκεκριμένο καταστατικό και ανακοίνωση σύστασης) θα αποδίδονται ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόμενο, με βάση την πλήρως ηλεκτρονικοποιημένη διαδικασία υποβολής αίτησης και ελέγχου.
2. Μείωση χρόνου σύστασης μίας επιχείρησης
Με το παρόν σχέδιο νόμου ο χρόνος σύστασης  περιορίζεται μόνο στον αναγκαίο  χρόνο που απαιτείται από τον υπόχρεο για την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο Π/Σ της e- YΜΣ.
3. Μείωση οικονομικού κόστους σύστασης
Το ενιαίο γραμμάτιο κόστους σύστασης επιχείρησης ορίζεται στο 30% του ποσού που ισχύει για την σύσταση ενώπιον της φυσικής ΥΜΣ, ενώ καταργείται και το παράβολο προελέγχου επωνυμίας.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα «δωρεάν σύστασης» για το πρώτο έτος εφαρμογής. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται προϋποθέσεις προσέλκυσης περισσότερων δυνητικών υπόχρεων στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία.
4. Παρεμβάσεις & απλοποιήσεις στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης
Καταργείται η φορολογική ενημερότητα των ιδρυτών στο στάδιο της σύστασης. Κρίθηκε ότι το δημόσιο συμφέρον (προστασία των συναλλασσομένων) δεν δικαιολογεί το διοικητικό βάρος που συνεπάγεται η διαδικασία χορήγησης αυτού του εγγράφου. Ειδικότερα η απαίτηση αυτή περιγράφεται ως διακριτό βήμα από την έκθεση Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2016. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να μειώσει τη διαδικασία σύστασης κατά μία ημέρα. Με το παρόν σχέδιο νόμου προβλέπεται επίσης η απόδοση κλειδαρίθμου TAXISNET την στιγμή της σύστασης. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι δε θα χρειάζεται να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά τη διεκπεραίωση της διαδικασίας στην ΥΜΣ. Το ίδιο ισχύει και για την εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα.

 

Διαβάστε όλο το σχέδιο νόμου ΕΔΩ

Σχετικά Νέα