Δημοσιεύθηκε στις: Δε, Απρ 11th, 2016

Κανονικά οι εβδομαδιαίες πληρωμές παροχών ανεργίας-Τι ισχύει για το Δώρο του Πάσχα

RG6GΣήμερα θα γίνουν κανονικά οι εβδομαδιαίες πληρωμές παροχών ανεργίας, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ έχει αποκατασταθεί το τεχνικό πρόβλημα που υπήρχε στη δημιουργία του αντίστοιχου αρχείου.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, εξαιτίας του τεχνικού προβλήματος αυτού, δεν πραγματοποιήθηκαν οι εβδομαδιαίες πληρωμές ανεργίας.

 

Δώρο Πάσχα:

Για τους άνεργους του ΟΑΕΔ το Δώρο Πάσχα είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας ενώ χορηγείται ολόκληρο μόνο όταν οι επιδοτούμενοι εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει μικρότερη διάρκεια επιδότησης, δικαιούνται ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Για τους άνεργους του ΟΑΕΔ το Δώρο Πάσχα είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας ενώ χορηγείται ολόκληρο μόνο όταν οι επιδοτούμενοι εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου Συγκεκριμένα το δώρο Πάσχα του ΟΑΕΔ είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας και συνολικά 12,5 ημερήσια επιδόματα εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου.

Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει μικρότερη διάρκεια επιδότησης, δικαιούνται ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo