Ισχυρό ενδιαφέρον για τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από ξένους επενδυτές στο Λονδίνο

Δυναμική ήταν η συμμετοχή του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ) στο 12ο Συνέδριο Ελληνικών Επιχειρήσεων (12 th Annual Greek Roadshow) που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2017, καθώς καταγράφηκε ισχυρό ενδιαφέρον από τους ξένους επενδυτές που έλαβαν μέρος στη διοργάνωση.

Πιο αναλυτικά, τα στελέχη του Ομίλου συναντήθηκαν με εκπροσώπους από 18 funds και στις συναντήσεις αυτές παρουσιάστηκαν η πορεία και οι προοπτικές των δύο εισηγμένων εταιρειών.Τα βασικά σημεία που προβλήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

  • Αλλαγή προφίλ ρίσκου για τον Όμιλο. Οι πηγές εσόδων για την εισηγμένη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  αφορούν κατα το μεγαλύτερο μέρος σε επαναλαμβανόμενα έσοδα, ήτοι μερίσματα από Παραχωρήσεις, καθώς και μερίσματα από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, γεγονός που αποσυνδέει την μελλοντική πορεία των μεγεθών του Ομίλου από την κυκλικότητα των κατασκευών.
  • Η ορατότητα στα έσοδα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεπερνά πλέον την 20ετία
  • Παρότι η κερδοφορία των κατασκευών είναι αξιόλογη, βαρύνουσα σημασία πλέον αποκτά η έναρξη λειτουργίας των αυτοκινητοδρόμων και η Παραχώρηση του Διεθνούς Αεροδρομίου του Καστελίου, σε συνδυασμό με την ωρίμανση του χαρτοφυλακίου έργων της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
  • Η επίτευξη του ορόσημου του 1 GW (1000 MW) σε λειτουργία για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ επιτρέπει μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία στην εταιρεία και σημαντική αξία στο μέτοχο
  • Το μέγεθος της εγκατεστημένης ισχύος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ επιτρέπει μια ικανή μερισματική πολιτική ταυτόχρονα με την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών
  • Η λειτουργική μόχλευση των μακροχρόνιων συμβάσεων τόσο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ όσο και της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ μπορεί να αποδώσει σημαντική αξία στο μέτοχο

Σχετικά Νέα