Ινδία:Τουλάχιστον 93 νεκροί από κεραυνούς

ÔÑÉÊÁËÁ - ÇËÉÏÂÁÓÉËÅÌÁ ÌÅ ÊÁÔÁÉÃÉÄÁ ÔÏ ÁÐÏÃÅÕÌÁ ÔÇÓ ÊÕÑÉÁÊÇÓ 14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÓÔÏ ÍÏÌÏ ÔÑÉÊÁËÙÍ.  ÁÐÏ ÔÇÍ ÍÅÑÏÐÏÍÔÇ ÐÑÏÊËÇÈÇÊÁÍ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÇËÅÊÔÑÏÄÏÔÇÓÇ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÊÕÊËÏÖÏÑÉÁ ÔÙÍ Ï×ÇÌÁÔÙÍ ÓÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÊÁÉ ÅÐÁÑ×ÉÁÊÏ ÄÉÊÔÕÏ. Ç ÂÑÏ×ÏÐÔÙÓÇ ÇÔÁÍ ÉÄÉÁÉÔÅÑÁ ÅÍÔÏÍÇ ÓÅ ÐÅÑÉÏ×ÅÓ ÓÔÁ ÂÏÑÅÉÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ. ÓÅ ÐÏËËÅÓ ÐÅÑÉÏ×ÅÓ ÓÇÌÅÉÙÈÇÊÁÍ ÄÉÁÊÏÐÅÓ ÑÅÕÌÁÔÏÓ ÅÍÙ ÓÐÁÓÌÅÍÁ ÊËÁÄÉÁ ÄÅÍÄÑÙÍ ÅÐÅÓÁÍ ÓÅ ÁÑÊÅÔÏÕÓ ÄÑÏÌÏÕÓ ÅÎÁÉÔÉÁÓ ÔÙÍ ÉÓ×ÕÑÙÍ ÁÍÅÌÙÍ. (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

Τουλάχιστον 93 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία σε διάστημα δύο ημερών και δεκάδες άλλα τραυματίστηκαν από κεραυνούς στα ινδικά κρατίδια Μπιχάρ, Τζαρκάντ και Μάντγια Πραντές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, καταιγίδα στο κρατίδιο Μπιχάρ είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 56 άτομα και να τραυματιστούν άλλα 28, ενώ 37 ακόμα άτομα σκοτώθηκαν στα κρατίδια Ουτάρ Πραντές, Τζαρκάντ και Μάντια Πραντές.

Τα περισσότερα από τα θύματα εργάζονταν σε χωράφια στη διάρκεια καταρρακτωδών βροχών, αναφέρει το BBC.

Οι αγρότες ζητούν από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την προστασία τους.

Σχετικά Νέα