Δημοσιεύθηκε στις: Σα, Ιούλ 2nd, 2016

Θ.Δρίτσας:«Έδωσα μάχη για να βελτιωθεί η σύμβαση με την Cosco.Γιατί να παραιτηθώ;»

Ï âïõëåõôÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ÈïäùñÞò Äñßôóáò, Êïéíïâïõëåõôéêüò õðåýèõíïò ãéá èÝìáôá ¶ìõíáò óôçí áíïé÷ôÞ åêäÞëùóç ðïõ äéïñãÜíùóå ôï ÔìÞìá ÅîùôåñéêÞò ÐïëéôéêÞò êáé ìå èÝìá: «Ç ðñüôáóç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ãéá ôéò ¸íïðëåò ÄõíÜìåéò», ôçí ÔåôÜñôç 12 Öåâñïõáñßïõ 2014, óôçí ÅÓÇÅÁ. (EUROKINISSI/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÆÙÍÔÁÍÏÓ)

Για λάθος ύφος και νομικά επιχειρήματα στην επιστολή της Cosco έκανε λόγο ο υπουργός Ναυτιλίας Θοδωρής Δρίτσας τονίζοντας ότι η μεγάλη αναταραχή που έγινε, η πολιτική αξιοποίηση δεν ήταν καθόλου ευχάριστα πράγματα αλλά δεν φέρει ευθύνη η κυβέρνηση.

Μιλώντας στο Mega ανέφερε ότι «το πρόβλημα ήταν πως από την επιστολή που έστειλε η Cosco ισχυριζόταν- κακώς κατά τη γνώμη μας- με λάθος μέθοδο και ύφος αλλά και με λάθος νομικά επιχειρήματα, ότι κάποιες ρυθμίσεις του κυρωτικού νόμου αντιστρατεύονται της σύμβασης παραχώρησης. Περί αυτού επρόκειτο»

Συμπλήρωσε πως οι επισημάνεις που έθεσε η Cosco στην επιστολή μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν και όπου υπήρχε η δυνατότητα μιας επαναδιατύπωσης «που και την ουσία να μην την αλλάζει και τις ενστάσεις να άρει αυτό συνέβη και τίποτα περισσότερο».

Σημείωσε ότι το νομοσχέδιο «κύρωνε τη σύμβαση παραχώρησης που ήταν η ουσία της συμφωνίας με βάση την οποία είχε γίνει η διαγωνιστική διαδικασία» ενώ από την άλλη «η σύμβαση παραχώρησης είναι ένα κείμενο που δεν δέχεται καμία διαφοροποίηση και δεν αλλάζει ούτε μισή λέξη».

Διαχώρισε τον κυρωτικό νόμο λέγοντας πως πρόκειται για «ένα κείμενο που πλαισιώνει, εισάγει προς κύρωση, τη σύμβαση παραχώρησης και αυτός επιδέχεται διάφορων διαφοροποιήσεων».

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι οι αλλαγές που έκανε η κυβέρνηση στη συμφωνία σε σχέση με τα όσα προωθούσε η ΝΔ «κατευθύνονται στο να αξιοποιηθεί αυτή η ανάπτυξη» με «κοινωνικό μέρισμα και προστασία του δημοσίου συμφέροντος».

Παράλληλα, ο κ. Δρίτσας σημείωσε ότι η συμφωνία δίνει προοπτική στο λιμάνι, ωστόσο, δεν ήταν στις προγραμματικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Ερωτηθείς εάν σκέφτηκε να παραιτηθεί είπε ότι «έδωσα μάχη για να βελτιωθεί η σύμβαση με την Cosco. Γιατί να παραιτηθώ;».

naftemporiki

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo