Η προανακριτική για τον Παπαντωνίου εστιάζει στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή συνεχίζει τον έλεγχο για τον Γιάννο Παπαντωνίου, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Η Επιτροπή θα ελέγξει αν ο Παπαντωνίου διέπραξε το έγκλημα του ξεπλύματος όταν ήταν υπουργός.

Στο δελτίο τύπου αναφέρεται πως «η Επιτροπή δέχθηκε ότι η Βουλή είναι κατ’ αρχάς αρμόδια για την εξέταση τέλεσης του εγκλήματος της απιστίας εκ μέρους του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου. Ωστόσο διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εξάλειψη του αξιόποινου για το συγκεκριμένο αδίκημα, λόγω παραγραφής.

-Κατά δεύτερο, αποφάσισε ότι πρέπει να εξεταστεί η αρμοδιότητα της Επιτροπής να διερευνήσει, εάν διαπιστώνονται ενδείξεις για διάπραξη εκ μέρους του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου του εγκλήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, κατά την άσκηση των Υπουργικών του καθηκόντων.

Η διερεύνηση θα γίνει με τον ταχύτερο δυνατό, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου τρόπο, ώστε ακόμη και σε περίπτωση αναρμοδιότητας, να γίνει τάχιστα παραπομπή στα αρμόδια όργανα της Δικαιοσύνης».

Σχετικά Νέα