Η ΠΟΠΕΚ για τις δηλώσεις του Αλ. Τσίπρα σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης καυσίμων

«Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού προς τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, θέλουμε να ελπίζουμε ότι είναι η αρχή του τέλους για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, νοθεία, κλοπή, δασμοφοροδιαφυγή, κλπ), από την οποία έχουν χαθεί τα τελευταία 20 χρόνια, δημόσια έσοδα πολλών δισ. ευρώ» σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων ΚαυσίμωνΒΥΤΙΟΦΟΡΟ

«Η έκδοση των αποφάσεων και άλλων που πρέπει να εκδοθούν άμεσα, όπως η μοριακή ιχνηθέτηση των καυσίμων, σε συνδυασμό με τις σημερινές θέσεις – δηλώσεις του πρωθυπουργού προς τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, θέλουμε να ελπίζουμε ότι είναι η αρχή του τέλους για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, νοθεία, κλοπή, δασμοφοροδιαφυγή, κλπ), από την οποία έχουν χαθεί τα τελευταία 20 χρόνια, δημόσια έσοδα πολλών δισ. ευρώ» σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ).

Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι δύο σημαντικές αποφάσεις για τον έλεγχο της παράνομης διακίνησης καυσίμων δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (υπ. αριθμ. 0004170 ΕΞ 2015 και 0004169).

Οι αποφάσεις αναφέρονται στα εξής:

1.  Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών − εκροών σε πλωτά μέσα (σλέπια, κλπ) μεταφοράς πετρελαιοειδών. Εγκατάσταση, διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System−GPS). Δημιουργία Κέντρου Συντονισμού στη γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων στις μεταφερόμενες ποσότητες και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Κα0θορισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής εντός 12 μηνών από την έκδοση της Κ.Υ.Α.

2.  Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών − εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών πρατηρίων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων (μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών, κλπ), που αποτελούν υλικά πρόσμειξης στα υγρά καύσιμα και καθορισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής εντός 6 μηνών από την έκδοση της Κ.Υ.Α.

Η ΠΟΠΕΚ δηλώνει ότι θα στηρίξει και θα συνδράμει κάθε κυβερνητική προσπάθεια για την εξυγίανση της αγοράς πετρελαιοειδών.

 

Σχετικά Νέα