Η πολιτική συνοχή στην ατζέντα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ

Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεδριάζει σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Η Προεδρία της Μάλτας θα ενημερώσει τους υπουργούς για την πορεία των εργασιών σχετικά με σχέδιο κανονισμού, το οποίο απλουστεύει τους κανόνες που διέπουν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία -τον λεγόμενο κανονισμό Omnibus.

Οι υπουργοί θα συζητήσουν πώς μπορεί η πολιτική συνοχής να φτάσει πιο κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες. Επίσης, θα εγκρίνουν συμπεράσματα του Συμβουλίου για να γίνει η πολιτική συνοχής πιο αποτελεσματική, συναφής και ορατή στους πολίτες.

Το Συμβούλιο αναμένεται επίσης να εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με την υλοποίηση μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ.

Σχετικά Νέα