Η Εφορία κουρεύει πρόστιμα – Ποιους αφορά

Ψαλίδι» στα φορολογικά πρόστιμα και τις προσαυξήσεις βάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Το γεγονός ότι η εισπραξιμότητά των προστίμων παραμένει ουσιαστικά μηδενική οδήγησε το οικονομικό επιτελείο στην απόφαση να τα επανεξετάσει και να προχωρήσει στη μείωσή τους.

 Στις 11 Σεπτεμβρίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έκανε λόγω για εκρηκτική πορεία αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων προς το Δημόσιο, επισημαίνοντας πως τον Ιούλιο βεβαιώθηκε το ποσό των 746 εκατ. ευρώ από φορολογικά πρόστιμα και πρόσθετους φόρους.

Όπως γράφει το «Έθνος», πρόκειται για ποσό το οποίο είναι μηδενικής εισπρακτικής απόδοσης σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Σήμερα τα πρόστιμα για τις φορολογικές παραβάσεις είναι τσουχτερά, καθώς ανέρχονται ακόμη και στο 50% του φόρου που γλίτωσε ο φορολογούμενος.

Πιο συγκεκριμένα:

– Όσον αφορά στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή άλλης φορολογίας, το ποσό του προστίμου κυμαίνεται από 10% έως 50% του ποσού φόρου που γλίτωσε ο φορολογούμενος.

– Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιβάλλεται πρόστιμο 50% του φόρου που γλίτωσε ο φορολογούμενος.

– Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς ή μη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου που δεν απέδωσε ο φορολογούμενος.

– Στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης παρακρατούμενων φόρων που εντοπίζεται κατόπιν ελέγχου επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του φόρου που έπρεπε να αποδώσει ο φορολογούμενος.

Το ποσοστό των προσαυξήσεων που χρεώνει το Δημόσιο για τη μη απόδοση φόρων ανέρχεται στο βασικό επιτόκιο πράξεων αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ προσαυξημένο κατά 8,51 εκατοστιαίες μονάδες.

Παραδείγματα

– Ελεύθερος επαγγελματίας διαπιστώθηκε έπειτα από έλεγχο ότι πριν από 3 χρόνια είχε αποκρύψει εισόδημα ύψους 50.000 ευρώ στο οποίο αντιστοιχεί φόρος εισοδήματος 16.500 ευρώ.

Το πρόστιμο που καλείται να καταβάλει είναι ύψους 8.250 ευρώ ενώ θα χρεωθεί και με προσαύξηση 8,51% ετησίως δηλαδή θα κληθεί να πληρώσει συνολικές προσαυξήσεις ύψους 4.212 ευρώ. Έτσι οι συνολικές προσαυξήσεις και πρόστιμα ανέρχονται σε 12.462 ευρώ.

– Επιχείρηση δεν υπέβαλε δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών και εντοπίστηκε κατόπιν ελέγχου ότι έπρεπε να αποδώσει στο Δημόσιο ποσό ύψους 30.000 ευρώ. Της επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ συν προσαυξήσεις 8,51% ετησίως.

Σχετικά Νέα