Η Γερμανία επαναφέρει το Δουβλίνο ΙΙ-εξαιρείται η Ελλάδα

0,,18814642_302,00

Να επαναπροωθεί και πάλι στις πύλες εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – εκτός της Ελλάδας – πρόσφυγες που ζητούν πολιτικό άσυλο, βάσει της διαδικασίας που προβλέπει ο Κανονισμός του Δουβλίνου, επιθυμεί το Βερολίνο.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών, η Γερμανία εφαρμόζει τώρα τη διαδικασία του Δουβλίνου για όλες τις χώρες προέλευσης και όλα τα κράτη – μέλη, εκτός από την Ελλάδα. Αυτό ισχύει από τις 21 Οκτωβρίου και για Σύρους, όπως τόνισε.

Τον Αύγουστο η γερμανική κυβέρνηση είχε αποφασίσει να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή του Κανονισμού ειδικά για τους Σύρους.

Σχετικά Νέα