ΗΠΑ: Η αιολική ενέργεια θα μπορούσε να τροφοδοτήσει το ένα τρίτο των αμερικανικών αυτοκινήτων για ένα έτος

Η παραγωγή αιολικής ενέργειας στις ΗΠΑ που είναι σε λειτουργία ήδη από το 2017 θα μπορούσε να τροφοδοτήσει 75 εκατομμύρια αυτοκίνητα για ένα ολόκληρο έτος, εάν ήταν ηλεκτρικά. Η παραγωγή από τις ανεμογεννήτριες που εγκαταστάθηκαν το 2018 και μόνο θα μπορούσε να τροφοδοτήσει περίπου δύο εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ για ένα χρόνο.

Το 2017, η αιολική παραγωγή έφτασε τις 254,2 τεραβατώρες, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 6,3% της συνολικής παραγωγής ενέργειας στις ΗΠΑ.

Ένα μέσο ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει μπαταρία 60 κιλοβατώρες και αυτονομία 380 χιλιομέτρων, δίνοντας απόδοση κοντά στα 6,38 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα, αν και κυκλοφορούν ήδη στην αγορά πολύ πιο αποδοτικά μοντέλα. Στις ΗΠΑ η μέση συνολική απόσταση οδήγησης είναι 21.687 χιλιόμετρα ανά άτομο, η μεγαλύτερη μέση απόσταση στον κόσμο.

Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται περίπου 3,4 τεραβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας για ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα για ένα χρόνο, και ότι η αιολική παραγωγή του 2017 στις ΗΠΑ είναι ικανή να τροφοδοτήσει ένα στόλο 75 εκατομμυρίων αυτοκινήτων για ένα χρόνο.

Εξάλλου, τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2018 προστέθηκε ένα συνολικό δυναμικό παραγωγής ισχύος 1.644 μεγαβάτ.

Σήμερα υπάρχουν περίπου 276,1 εκατομμύρια αυτοκίνητα στις ΗΠΑ. Τα 77 εκατομμύρια από αυτά ή περίπου το 28%, θα μπορούσαν να τροφοδοτηθούν πλήρως από την παραγωγή αιολικής ενέργειας εάν ήταν ηλεκτρικά. Αυτό το εντυπωσιακό ποσοστό είναι ικανό αν και η αιολική παραγωγή αντιπροσωπεύει κάτω από το 7% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ.

Σχετικά Νέα