ΕΦΚΑ: Παράταση για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2016

Έως τις 31 Ιανουαρίου 2018 δόθηκε παράταση από τον ΕΦΚΑ για την καταβολή εισφορών του 2016.

Η παράταση αφορά στους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, του β’ εξαμήνου 2016 στους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, καθώς και του β’ εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ (αυτοτελώς απασχολούμενων και εργοδοτών).

Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι αυτήν την ημερομηνία (π.χ. ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα, παροχές αγροτικής εστίας).

Σχετικά Νέα