Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης: Το δεύτερο σκέλος ελάφρυνσης ολοκληρώθηκε

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης δήλωσε μέσω των εκπροσώπων του ότι το δεύτερο στάδιο των βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους ολοκληρώθηκε. Πιο αναλυτικά, ως  στις 10 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξομάλυνσης του προφίλ αποπληρωμής των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) προς την Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό μετατέθηκαν οι λήξεις των δανείων του EFSF μέχρι και το έτος 2056, καθιστώντας πολύ πιο άνετη την αποπληρωμή του χρέους.

Η εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής των ομολόγων του ESM συγκαταλέγεται στις αποφάσεις που έλαβε στις 23 Ιανουαρίου το Συμβούλιο Διευθυντών του ESM για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Τα μέτρα αυτά έχουν ως στόχο να μειώσουν το επιτοκιακό ρίσκο για την Ελλάδα με ανταλλαγή χρέους με σταθερά αντί κυμαινόμενα επιτόκια και με μείωση του βάρους αποπληρωμής και είναι σημαντικό βήμα προς την βελτίωση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους.

Κατά τον ESM όταν τα προαναφερόμενα μέτρα εφαρμοστούν στο σύνολο τους θα μπορούν να οδηγήσουν σε αθροιστική μείωση της σχέσης χρέους προς ΑΕΠ κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες ως το 2060, περιορίζοντας τις μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας κατά σχεδόν πέντε ποσοστιαίες μονάδες στον ίδιο χρονικό ορίζοντα.

Να σημειωθεί πως η Ελλάδα είχε λάβει έως τις 30 Ιουνίου 2015 από τον EFSF δάνεια συνολικού ύψους 130,9 δισ. ευρώ, μέσω 21 ομολόγων που κανονικά έληγαν από το 2023 έως το 2054. Αυτές οι λήξεις μετατέθηκαν πλέον κατά 4 χρόνια κατά μέσον όρο με την σταθμισμένη μέση ληκτότητα να διαμορφώνεται στα 32,45 χρόνια.

Σχετικά Νέα