Ευρωκοινοβούλιο:2,2 δισ. ευρώ από τα κράτη μέλη για το προσφυγικό

αρχείο λήψης

Το Ευρωκοινοβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους και να πληρώσουν για τις ευρωπαϊκές δράσεις που αφορούν τo προσφυγικό και έχουν συμφωνηθεί από τους ηγέτες της ΕΕ.

Στη συζήτηση της ολομέλειας, το Ευρωκοινοβούλιο πρότεινε να χρησιμοποιηθούν 2,3 δισ. ευρώ από πρόστιμα της ΕΕ και από τελωνειακούς δασμούς για τη χρηματοδότηση ορισμένων εξ’ αυτών των μέτρων.

Η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι από τα νέα καταπιστευματικά ταμεία που συστάθηκαν για τη Συρία και την Αφρική λείπουν ακόμη 2,22 δισ. ευρώ από συνεισφορές που αναμένονται από τα κράτη μέλη.

Σχετικά Νέα