Εργαστήριο Ενεργοποίησης Ανέργων σε Αττική και Θεσσαλονίκη υλοποιεί ο ΟΑΕΔ

2a1076dd0d4653ab4509bf780a9e87de1_1Το Εργαστήριο Ενεργοποίησης – Κοινητοποίησης Ανέργων, στο πλαίσιο του στόχου που έχει θέσει για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους, θα ενεργοποιήση ο OAEΔ την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου από τις 9.30-14.30 θα υλοποιήσει στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Μέσω του Εργαστηρίου θα παρασχεθεί στους συμμετέχοντες ολοκληρωμένη βιωματική πληροφόρηση σχετικά με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ, όπως Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών.

Μετά τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου, οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού www.oaed.gr.

Σχετικά Νέα