Επιστροφή των κρατικών ενισχύσεων της ΛΑΡΚΟ ζητά η Κομισιόν

Να ανακτήσει την παράνομη ενίσχυση ύψους 135,8 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε στη μεταλλευτική εταιρεία ΛΑΡΚΟ καλεί την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προχωρώντας στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει.

Συγκεκριμένα, σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή, επειδή δεν εφάρμοσε την απόφαση του Δικαστηρίου της 9ης Νοεμβρίου 2017 για το σχετικό ζήτημα.

Με την απόφαση αυτή, το Δικαστήριο καταδίκαζε την Ελλάδα για τη μη εφαρμογή της απόφασης ανάκτησης που εξέδωσε η Επιτροπή στις 27 Μαρτίου 2014, με την οποία καλούσε την Ελλάδα να ανακτήσει από τη Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Α.Ε. «ΛΑΡΚΟ» την παράνομη και ασυμβίβαστη ενίσχυση ύψους 135,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, η ενίσχυση αυτή είχε χορηγηθεί στη ΛΑΡΚΟ με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων και εισφορών κεφαλαίου.

Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αποδείξει ότι η ενίσχυση πράγματι ανακτήθηκε. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ, ζητώντας από το Δικαστήριο να επιβάλει στο εν λόγω κράτος-μέλος κατ’ αποκοπή πρόστιμο και χρηματικές ποινές.

Σχετικά Νέα