Επαναφορά του Ειδικού Φόρου επί των εισιτηρίων των κινηματογραφικών αιθουσών

empty_cinema_room_by_malypluskwiak

Μέτρα για την έμπρακτη στήριξη της εθνικής κινηματογραφικής παραγωγής θα προωθήσει η κυβέρνηση, με αρχή την επαναφορά του Ειδικού Φόρου επί των εισιτηρίων των κινηματογραφικών αιθουσών.

Το θέμα θα τεθεί στις συζητήσεις που διεξάγονται αυτή την περίοδο με τους θεσμούς και μάλιστα μέχρι την οριστική διευθέτησή του θα πιστωθεί σχετικό ποσό.

Παράλληλα, θα γίνουν τα βήματα που απαιτούνται, ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος που προβλέπει ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα πρέπει να διαθέτουν ποσοστό του ετήσιου κύκλου εργασιών ή των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων τους για την παραγωγή ή συμπαραγωγή κινηματογραφικών έργων.

Σε αυτό το κλίμα ξεκινά ευρύτατος διάλογος για την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου στήριξης της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής.

  • Η κυβέρνηση έκανε αποδεκτό το αίτημα για επαναφορά του Ειδικού Φόρου επί των εισιτηρίων των κινηματογραφικών αιθουσών, καθώς πρόκειται για φόρο ανταποδοτικού χαρακτήρα και όχι για φόρο υπέρ τρίτων. Το εν λόγω θέμα θα τεθεί στις συζητήσεις που διεξάγονται αυτή την περίοδο με εκπροσώπους των θεσμών. Μέχρι την οριστική διευθέτηση του ζητήματος, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην πίστωση του ποσού που αντιστοιχούσε στις εισπράξεις του Ειδικού Φόρου, στον κρατικό προϋπολογισμό του 2015.
  • Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου οι τηλεοπτικοί σταθμοί να εφαρμόσουν τις διατάξεις του νόμου 3905/2010 που προβλέπουν τη διάθεση του 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών ή των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων τους για την παραγωγή ή συμπαραγωγή κινηματογραφικών έργων.
  • Η κυβέρνηση ξεκινά διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, με στόχο, αφενός τη στήριξη και ανάπτυξη της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής, αφετέρου την προσέλκυση αλλοδαπών παραγωγών.

Σχετικά Νέα