Επανασύνδεση ρεύματος για 3.827 ασθενέστερα οικονομικά νοικοκυριά

Τη στήριξη συνολικά 3.827 ασθενέστερων οικονομικά νοικοκυριών, που αδυνατούν να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή των λογαριασμών ρεύματος κι ως εκ τούτου έχει διακοπεί η ηλεκτροδότησή τους, εξασφάλισε η κυβέρνηση χορηγώντας ειδικό, εφάπαξ βοήθημα συνολικού ύψους 14,3 εκατ. ευρώ, προκειμένου να μπορέσουν να επανασυνδεθούν με το δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε χθες το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ποσό των 11,1 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε αρχικώς μεταφερθεί στον ειδικό λογαριασμό επανασυνδέσεων, αξιοποιήθηκε στο σύνολό του καλύπτοντας 2.947 νοικοκυριά. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η καταβολή επιπλέον πόρων ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας την επανασύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα σε ακόμη 880 νοικοκυριά.

Μετά την καταβολή του ποσού αυτού, καλούνται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και ο ΔΕΔΔΗΕ να ξεκινήσουν (από χθες) τη διαδικασία των επανασυνδέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι τα αιτήματα εξετάζονται από επιτροπές που συστήνονται με απόφαση του δημάρχου και αποτελούνται από εκπροσώπους της δημοτικής αρχής, του ΔΕΔΔΗΕ και του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι επιτροπές αυτές αξιολογούν την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων και χορηγούν το ειδικό βοήθημα, εφόσον:

-η αποσύνδεση αφορά την κύρια κατοικία του προς εξέταση δικαιούχου,

-ικανοποιούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Τα ποσοστά κάλυψης οφειλών κλιμακώνονται ως εξής:

α) Για οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καλύπτεται το πλήρες ποσό.

β) Για οφειλές 6.001-9.000 ευρώ το 75%.

γ) Για οφειλές 9.001-12.000 ευρώ το 50%

δ) Για οφειλές άνω των 12.000 ευρώ το 30%.

Με το ειδικό βοήθημα καλύπτεται η αναγκαία προκαταβολή -άρα αποκλειστικά με το βοήθημα που θα λάβουν τα νοικοκυριά μπορούν να επανασυνδεθούν-, ενώ για το εναπομείναν ποσό θα εντάσσονται σε προγράμματα διακανονισμού οφειλών.

Σχετικά Νέα