Εξόρμηση της ΔΕΗ για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων και τις ρευματοκλοπές

Η ΔΕΗ έχει κληθεί να προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για την είσπραξη των ανεξόφλητων οφειλών και έχει παραδώσει στο υπουργείο Ενέργειας ένα κατάλογο οκτώ δράσεων, ο οποίος θα συμπεριληφθεί στο κείμενο της συμφωνίας με τους θεσμούς.

Αυτές οι οκτώ δράσεις είναι:

Αποστολή εντολών αποκοπών και επανελέγχων κομμένων παροχών προς τον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και ειδικές αποκοπές άμεσης υλοποίησης για οφειλέτες με μεγάλα ποσά.

Ευέλικτα προγράμματα ρύθμισης / διακανονισμού των οφειλών με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τους πελάτες, έτσι ώστε να είναι βιώσιμοι για να συμβάλουν στην ανταπόκριση της πληρωμής λογαριασμών και δόσεων.

Στοχευμένες νομικές ενέργειες για οφειλέτες με μεγάλες και μακρόχρονες οφειλές.

Υπηρεσία τηλεφωνικής ειδοποίησης (soft calls) σε οφειλέτες των οποίων ένας τουλάχιστον λογαριασμός έχει καταστεί ληξιπρόθεσμος.

Δράσεις προς φορείς του Δημοσίου για ρύθμιση οφειλών.

Εκτεταμένο πρόγραμμα πολιτικής κινήτρων σε οικιακούς και επαγγελματικούς πελάτες με έκπτωση 15% στους οικιακούς πελάτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις από την 01.07.2016, που είναι συνεπείς στην πληρωμή λογαριασμών και τυχόν δόσεων.

Prelegal και legal ενέργειες από δικηγορικά γραφεία, πιλοτικά σε πελάτες του νομού Αττικής με οφειλές άνω των 3.000 ευρώ.

Επικοινωνιακές ενέργειες για τα προγράμματα ρύθμισης των οφειλών και το Πρόγραμμα Επιβράβευσης (πρόγραμμα παροχής κινήτρων).

Στα μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς περιλαμβάνεται επίσης δέσμευση για την αποπληρωμή μέχρι τέλους του έτους ανεξόφλητων οφειλών του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα προς τη ΔΕΗ, ύψους 250 εκατ. ευρώ περίπου

 

Σχετικά Νέα