ΕΛΠΕ: Κέρδη 730 εκατ. ευρώ – Ρεκόρ για τις εξαγωγές

Υψηλή κερδοφορία λόγω ιστορικά υψηλού παραγωγής και εξαγωγών κατέγραψε ο όμιλος «Ελληνικά Πετρέλαια», σύμφωνα με τα ετήσια αποτελέσματα που ανακοίνωσε η επιχείρηση. Συγκεκριμένα, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του 2018 ανήλθαν στα 730 εκατ. ευρώ ενώ το ΔΣ ενέκρινε διανομή συνολικού μερίσματος 229,2 εκατ. ευρώ (0,75 ευρώ ανά μετοχή).

Τα ισχυρά αποτελέσματα του ομίλου για το έτος οφείλονται κυρίως στην καλύτερη λειτουργία των διυλιστηρίων σε σχέση με το 2017, που αντιστάθμισαν μερικώς την αναμενόμενη πτώση στην κερδοφορία λόγω του δυσμενέστερου διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης σε σχέση με πέρυσι, όπως καταγράφεται με την υποχώρηση των ενδεικτικών περιθωρίων Μεσογείου και την ισχυροποίηση του ευρώ.

Ο όμιλος το 2018 κατέγραψε ιστορικά υψηλά σε παραγωγή με 15,5 εκατ. τόνους (+3%), καθώς και αυξημένες πωλήσεις με 16,5 εκατ. τόνους (+4%). Επιπλέον, οι εξαγωγές αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο στα επίπεδα ρεκόρ των 9,4 εκατ. τόνων, αναδεικνύοντας τη θέση του Ομίλου σαν έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά στα Δημοσιευμένα Αποτελέσματα, σύμφωνα με ΔΠΧΠ, τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα 215 εκατ. ευρώ (-44%), καθώς έχουν επηρεαστεί αρνητικά, εκτός από την αποτίμηση των αποθεμάτων στο δ’ τρίμηνο, με σειρά από έκτακτες μη λειτουργικές προβλέψεις. Οι σημαντικότερες που επηρέασαν τα αποτελέσματα αφορούν τη λογιστική απομείωση της αξίας της ΔΕΣΦΑ, την πρόβλεψη για τις αυξημένες τιμές CO2, καθώς και άλλες προβλέψεις για μη λειτουργικά στοιχεία.

elpe2018

Πέρα από την υψηλή κερδοφορία, το 2018 χαρακτηρίστηκε από την περαιτέρω βελτίωση του ισολογισμού του ομίλου, με εξομάλυνση παλιών οφειλών προς προμηθευτές και σημαντική μείωση του κόστους χρηματοδότησης. Ουσιαστική συνεισφορά σε αυτό είχε η ολοκλήρωση της πώλησης του 66% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΣΦΑ από τους πωλητές ΤΑΙΠΕΔ (31%) και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (35%) στο κοινοπρακτικό σχήμα SENFLUGA, των Ευρωπαϊκών εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., καθώς και η είσπραξη του αναλογούντος τιμήματος των 284 εκατ. για την ΕΛΠΕ στο δ’ τρίμηνο.

Εκτός από τα θετικά αποτελέσματα, το 2018 αποτέλεσε χρονιά κατά την οποία ο όμιλος εστίασε σε θέματα ανταγωνιστικότητας, θέτοντας τις βάσεις για ένα πρόγραμμα ενίσχυσής της. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησαν πρωτοβουλίες που θα αποτελέσουν μέρος της στρατηγικής του ομίλου τα επόμενα χρόνια, όπως ψηφιακός μετασχηματισμός, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών ρύπων, πρόγραμμα προμηθειών (BEST) και ανάπτυξη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω αποτελέσματα, την ισχυροποίηση του ισολογισμού, αλλά και τις θετικές προοπτικές του 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση για τη διανομή το 2018 συνολικού μερίσματος 229,2 εκατ.ευρώ, ήτοι 0,75 ευρώ ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι, από το τελικό μέρισμα ύψους 0,5 ανά μετοχή, ποσό 0,25 ευρώ ανά μετοχή αφορά έκτακτη διανομή από τα έσοδα της πώλησης ΔΕΣΦΑ. Το υπόλοιπο του τιμήματος της πώλησης θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή δανείων και την περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Τσοτσορός: Εξασφαλίζουμε μια διεθνώς ανταγωνιστική παρουσία 

Στο πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα του ομίλου αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ, Ευστάθιος Τσοτσορός.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα δήλωσε ότι:

«Η ισχυρή κερδοφορία του Ομίλου ΕΛΠΕ διατηρήθηκε και το 2018 παρά τους αρνητικούς εξωγενείς παράγοντες, όπως η υποχώρηση ενδεικτικών περιθωρίων, η ισχυροποίηση του Ευρώ έναντι του 2017, η σημαντική πτώση των διεθνών τιμών αργού το δ’ τρίμηνο και η συνακόλουθη μείωση αξίας αποθεμάτων, αλλά και οι αυξημένες τιμές ρύπων CO2.

Με στόχο την διατήρηση των συνολικών θετικών αποτελεσμάτων και την περαιτέρω βελτίωσή τους, ο όμιλος σχεδίασε και υλοποιεί ένα πενταετές πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και βελτίωσης ανταγωνιστικότητας, με κύριους άξονες της στρατηγικής τον ενεργειακό μετασχηματισμό, τη δραστική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των εκπομπών ρύπων και την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, παράλληλα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βελτιστοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και τον εξορθολογισμό των λειτουργικών εξόδων.
Το Πρόγραμμα αυτό, σε συνδυασμό με το Πενταετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της   περιόδου 2019-2023, εξασφαλίζει στον όμιλο μια ενεργό και διεθνώς ανταγωνιστική παρουσία στον ενεργειακό τομέα της ΝΑ Ευρώπης».

Σιάμισιης: Ο όμιλος στέκεται πάνω σε ισχυρές βάσεις

«Ο όμιλος στέκεται πάνω σε ισχυρές βάσεις», δήλωσε με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης.

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι:

«Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα αυτής της χρονιάς, που δημιουργούν πρόσθετη αισιοδοξία και για το μέλλον, αντικατοπτρίζουν τη σημαντική συνεισφορά όλων των εργαζομένων του Ομίλου ΕΛΠΕ. Αντιμετώπισαν τις δυσκολίες της αγοράς και τις ειδικές συνθήκες που επηρεάζουν τη εταιρία με άριστο τρόπο και απέδειξαν -για άλλη μια φορά- ότι ο όμιλος στέκεται πάνω σε ισχυρές βάσεις. Το δικό τους ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην προώθηση της νέας στρατηγικής και επέκτασης του Ομίλου, τόσο εντός Ελλάδας, αλλά και στις διεθνείς αγορές.»

Σχετικά Νέα