Ελλάκτωρ: Αγορά μετοχών από Δ. Κούτρα και Λ. Μπόμπολα

Σε αγορά μετοχών της Ελλάκτωρ προέβησαν στις 18 Ιουλίου οι κ.κ. Δημήτριος Κούτρας και Λεωνίδας Μπόμπολας.

Αναλυτικότερα, ο κ. Δημήτριος Κούτρας Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό Μέλος) της εταιρείας, μέσω του συνδεδεμένου νομικού προσώπου Adamas Securities Limited, προέβη στις 18/07/2018, σε αγορά 500.000 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, συνολικού ποσού 1.050.000,00 ευρώ.

Ο κ. Λεωνίδας Μπόμπολας, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό Μέλος) της εταιρείας προέβη σε αγορά 200.000 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως Ελλάκτωρ, συνολικής αξίας 417.821,93 ευρώ.

Σχετικά Νέα