Εθνική Τράπεζα: Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων ο κ. Ιωάννης Βαγιονίτης

Ο κ. Ιωάννης Βαγιονίτης ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου (Chief Risk Officer) της Εθνικής Τράπεζας.

Ο κ. Βαγιονίτης διαθέτει μακρά εμπειρία, έχοντας διατελέσει Γενικός Διευθυντής – Chief Credit Officer, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων και Διευθυντής των Διευθύνσεων Πίστης και Διεθνούς Πίστης της ΕΤΕ, ενώ κατά το παρελθόν έχει διατελέσει επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων της Finansbank, όπως σημειώνει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση.

Σχετικά Νέα