Εθνική Ασφαλιστική: Αύξηση παραγωγής από όλα τα δίκτυα παραγωγής στο εννεάμηνο

Η παραγωγή της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά το 9μηνο του 2018, συνέχισε την θετική της πορεία σημειώνοντας αύξηση κατά 4,3%, έναντι του 9μήνου 2017.

Τα κέρδη προ φόρων, για την ίδια περίοδο, διαμορφώθηκαν σε 50,1 εκατ. ευρώ, από 65,7 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2017, τα οποία όμως ήταν αυξημένα λόγω κερδών από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες.

Βασικός μοχλός της περαιτέρω αύξησης της παραγωγής το 9μηνο 2018, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2017, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ήταν ο Κλάδος Ζωής, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του οποίου αυξήθηκαν κατά 3,3%, ανερχόμενα σε 332,6 εκατ. ευρώ, έναντι 321,9 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Η παραγωγή του Κλάδου Πυρός εμφανίζεται αισθητά αυξημένη κατά 20,9% σε 57,1 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ανανέωσης σημαντικών συμβολαίων εντός του 2018, με διάρκεια ασφάλισης άνω του ενός έτους, ενώ μικρή αύξηση παρουσιάζει και ο στόλος οχημάτων του Κλάδου Αυτοκινήτου σε 284 από 281 χιλιάδες οχήματα, με τη μείωση της συνολικής παραγωγής κατά 2,1% στα 54,9 εκατ. ευρώ να αποδίδεται στη μείωση του μέσου ασφαλίστρου.

Τα παραπάνω θετικά αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στις επιδόσεις των παραγωγικών δικτύων της Εταιρίας, το καθένα από τα οποία, χωρίς εξαίρεση, σημείωσε αύξηση της παραγωγής το 9μηνο 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Συγκεκριμένα, η παραγωγή του δικτύου συνεργατών αυξήθηκε κατά 3,0% στα 169,3 εκατ. ευρώ, η παραγωγή των πρακτόρων κατά 3,3% στα 103,6 εκατ. και η παραγωγή του Bancassurance κατά 1,2% στα 124,8 εκατ. ευρώ.

Η οργανική κερδοφορία της Εταιρίας αντιστάθμισε πλήρως τις απώλειες του χαρτοφυλακίου επενδύσεων που προήλθαν κυρίως από κρατικά ομόλογα του Ευρωπαϊκού Νότου, καθώς η καθαρή θέση της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 5,6 εκ. ευρώ το 9μηνο του 2018 στα 812,4 εκ. παρά το γεγονός ότι οι απώλειες στα ίδια κεφάλαια από ομόλογα άγγιξαν τα 27 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική, η Εθνική Ασφαλιστική ανταποκρίθηκε άμεσα στις ανάγκες στήριξης των πληγέντων, έχοντας ήδη καταβάλλει αποζημιώσεις ύψους 6,1 εκ. από σύνολο αναγγελθεισών ζημιών 8,6 εκατ. ευρώ.

Η Εθνική Ασφαλιστική, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, συνεχίζει να ανταποκρίνεται στην ηθική δέσμευση να λειτουργεί ανταποδοτικά στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Ευθυγραμμίζεται με πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης, δίνοντας προτεραιότητα σε πέντε βασικούς πυλώνες: Ιδιωτική Ασφάλιση και Οικονομία, Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνία, Πολιτισμό/Αθλητισμό, και Περιβάλλον.

Σχετικά Νέα