ΕΕΑΕ: Εντός των ορίων η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Καθησυχαστικά είναι τα αποτελέσματα των μετρήσεων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Όπως σημειώνει η ΕΕΑΕ, εντός του αστικού ιστού δεν υπήρξε καμία περίπτωση υπέρβασης των ορίων, που προβλέπονται από το νόμο για την ασφαλή έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Οι μόνες περιπτώσεις (επτά στο σύνολο) υπερβάσεων ή πιθανών υπερβάσεων ήταν σε θέσεις εκτός αστικού ιστού και αφορούσαν ουσιαστικά πάρκα κεραιών.
Η ΕΕΑΕ δημοσιοποίησε τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τις μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που διενεργήθηκαν το 2018 σε σταθμούς κεραιών, με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού. Διενεργήθηκαν έλεγχοι και επί τόπου μετρήσεις σε 2.671 σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα, από τους οποίους το 97% ήσαν αυτεπάγγελτοι έλεγχοι, ενώ οι υπόλοιποι έγιναν κατόπιν αιτημάτων πολιτών ή φορέων. Περίπου το 87% των ελέγχων αφορούσε σταθμούς κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ενώ το υπόλοιπο σταθμούς κεραιών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και σταθερής τηλεφωνίας.
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε σταθμούς κεραιών είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ, όπου προβάλλονται τα αποτελέσματα περισσότερων από 15.500 επί τόπου μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που έχουν γίνει στο περιβάλλον περίπου 9.800 σταθμών κεραιών από την 1.7.2008 έως σήμερα.
Επίσης, δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση απολογισμού λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ) για το 2018. Το ΕΠΗΠ είναι ένα πανελλαδικό τηλεμετρικό δίκτυο 500 σταθμών μέτρησης της υψίσυχνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, τα αποτελέσματα του οποίου προβάλλονται σε πραγματικό χρόνο (on-line) στη διαδικτυακή πύλη paratiritirioemf.eeae.gr.
Όπως προκύπτει από την ανάλυση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων του 2018, οι τιμές που έχουν καταγραφεί από όλους τους σταθμούς μέτρησης είναι πολύ χαμηλότερες των θεσπισμένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού.
 

Σχετικά Νέα