Δ.Αβραμόπουλος:«Tα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τον έλεγχο των συνόρων δεν παραβιάζουν τη Σένγκεν»

vfafΣτα ενδεχόμενα μέτρα της Ευρώπης προκειμένου να περιφρουρηθεί η Σένγκεν απάντησε η Κομισιόν έπειτα από σχετική ερώτηση του Αντιπροέδρου και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

O Αρμόδιος Επίτροπος για θέματα Μετανάστευσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, υπογραμμίζει πως «τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν προσωρινά τον έλεγχο των εσωτερικών τους συνόρων δεν παραβιάζουν τους κανόνες του Σένγκεν» ενώ παραδέχτηκε πως «οι τρέχουσες προκλήσεις στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας, ασκούν σημαντική πίεση στα συστήματα διαχείρισης των συνόρων των κρατών μελών» και για αυτό απαιτούνται Ευρωπαϊκές λύσεις.

 

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Παπαδημούλης είχε καταθέσει ερώτηση στη Κομισιόν ζητώντας την περιφρούρηση της Συνθήκης Σένγκεν.

Ο Δημ. Παπαδημούλης, με αφορμή τις έντονες επιθέσεις από ακραίους συντηρητικούς κύκλους που ζητούν την κατάργηση της Συνθήκης Σένγκεν, είχε ζητήσει μεταξύ άλλων πιο συγκεκριμένα μέτρα εκ μέρους της Κομισιόν που θα αφορούν την πληρέστερη εφαρμογή της Συνθήκης Σένγκεν και την αναχαίτιση των ευρωσκεπτικιστικών επιθέσεων.

Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση Παπαδημούλη και η απάντηση της Επιτροπής:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000363/2016 προς την Επιτροπή

Θέμα: Μέτρα για την περιφρούρηση της Συνθήκης Σένγκεν

Η Συνθήκη Σένγκεν δέχεται έντονες επιθέσεις από ακραίους συντηρητικούς κύκλους που ζητούν την κατάργησή της ή την έξοδο κάποιων χωρών από αυτήν. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι επιθέσεις συχνά επικεντρώνονται τόσο κατά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων όσο και κατά χωρών που δέχονται χιλιάδες μετανάστες καθημερινά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ελλάδα που δέχθηκε το 2015 πάνω από 800.000 πρόσφυγες και ανταποκρίθηκε με αποτελεσματικότητα και ανθρωπισμό σε αυτή την πρόκληση, αν και βρίσκεται εν μέσω οικονομικής κρίσης.

Τόσο ο Επίτροπος Μετανάστευσης Αβραμόπουλος όσο και η Επίτροπος Μεταφορών Bulc δήλωσαν πρόσφατα ότι «η Συνθήκη Σένγκεν πρέπει να περιφρουρηθεί τόσο για τους πολίτες όσο και για την οικονομία» και ότι «ο έλεγχος των εσωτερικών συνόρων δεν είναι λύση».

Βάσει των παραπάνω δηλώσεων, ερωτάται η Επιτροπή:

– Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβει τόσο για την πληρέστερη εφαρμογή της Συνθήκης Σένγκεν όσο και για την αντιμετώπιση φαινομένων μη εφαρμογής της Συνθήκης από συγκεκριμένα κράτη μέλη που ουσιαστικά την παραβιάζουν εφαρμόζοντας έλεγχο εσωτερικών συνόρων;
– Πώς σκοπεύει να περιφρουρήσει τη Συνθήκη και τα συνεπαγόμενα αγαθά για τους Ευρωπαίους πολίτες και την οικονομία και να αντιδράσει στην αρνητική ρητορική και τις επιθέσεις που δέχεται από συγκεκριμένους ευρωσκεπτικιστικούς πολιτικούς κύκλους που ζητούν την ολική ή μερική κατάργησή της;

EL E-000363/2016 Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν προσωρινά τον έλεγχο των εσωτερικών τους συνόρων δεν παραβιάζουν τους κανόνες του Σένγκεν, δεδομένου ότι το μέτρο αυτό προβλέπεται ρητά στον κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Όλες οι αποφάσεις για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα έχουν κοινοποιηθεί δεόντως στην Επιτροπή, η οποία παρακολουθεί την κατάσταση.

Οι τρέχουσες προκλήσεις στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας ασκούν σημαντική πίεση στα συστήματα διαχείρισης των συνόρων των κρατών μελών, ιδίως εκείνων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Το μέγεθος της κρίσης απαιτεί ευρωπαϊκή προσέγγιση. Για τη διασφάλιση του χώρου Σένγκεν και την επαναφορά της κανονικής λειτουργίας του, πρέπει να εφαρμοστούν όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία ώστε να επιτευχθούν οι συνθήκες για την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, τους οποίους ορισμένα κράτη μέλη επανέφεραν πρόσφατα.

Για τον σκοπό αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί η επαρκής προστασία των εξωτερικών συνόρων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, με τη δέσμη μέτρων για τα σύνορα που εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 20151, προτείνει να βελτιωθεί η διαχείριση των συνόρων της ΕΕ με την ενίσχυση του ρόλου του οργανισμού της ΕΕ για τα σύνορα, καθώς και με την παροχή σε αυτόν του αναγκαίου νομικού πλαισίου και των αναγκαίων πόρων για την κινητοποίηση των προσπαθειών κατά τρόπο ταχύτερο και επαρκέστερο. Άλλοι οργανισμοί, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ στη θαλάσσια επιτήρηση. Η πρόταση θεσπίζει πραγματική ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως κοινή ευθύνη μεταξύ του οργανισμού και των κρατών μελών. Θα μεριμνά ώστε οι δράσεις των κρατών μελών στα εξωτερικά σύνορα να είναι συνεκτικές και συνεπείς με μια ορθή πολιτική προς όφελος των πολιτών, της οικονομίας και της ΕΕ στο σύνολό της.

Στις 4 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή παρουσίασε τον χάρτη πορείας «Αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν»2, ο οποίος καθορίζει τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας του συστήματος Σένγκεν.

Σχετικά Νέα