Δώρο Χριστουγέννων: Επτά πράγματα που πρέπει να ξέρετε

1. Το Δώρο των Χριστουγέννων είναι κατοχυρωμένο για όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στην ελληνική επικράτεια από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

2. Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται οι μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

3. Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται έως την 21η Δεκεμβρίου. Στις αποδοχές γίνεται παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών και ΦΜΥ (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών).

4. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων συνεπάγεται διαδικασία αυτοφώρου.

5. Το Δώρο Χριστουγέννων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καταβληθεί «σε είδος» αλλά μόνο σε χρήματα.

6. Ολόκληρο Δώρο Χριστουγέννων (δηλαδή 1 μισθό ή 25 ημερομίσθια) δικαιούνται οι μισθωτοί που εργάστηκαν από 1/5 έως 31/12.

7. Αναλογία Δώρου Χριστουγέννων με προσαύξηση συντελεστή αδείας 0,04166 δικαιούνται όσοι μισθωτοί εργάστηκαν μικρότερο διάστημα από το προαναφερθέν (1/5 έως 31/12).

Μία χρήσιμη εφαρμογή για να υπολογίσετε το Δώρο Χριστουγέννων που σας αντιστοιχεί θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ πατώντας εδώ

Σχετικά Νέα