Δύο νέες αλλαγές στα capital controls

Sixty Euros, the maximum amount allowed after the imposed capital controls in Greek banks, are seen during a withdrawal operation at a bank branch ATM in central Athens, Greece, July 12, 2015. Skeptical euro zone finance ministers demanded on Saturday that Greece go beyond painful austerity measures accepted by Prime Minister Alexis Tsipras if he wants them to open negotiations on a third bailout for his bankrupt country to keep it in the euro.  REUTERS/Christian Hartmann  - RTX1K1WO

Σε δύο ακόμη αλλαγές όσον αφορά στους περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών με απόφαση του υπουργού Ευκλείδη Τσακαλώτου.

Οι δύο αλλαγές αφορούν στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, η απόφαση του προηγούμενου 10ημέρου εξαιρούσε από τους περιορισμούς την «είσπραξη σε μετρητά τουλάχιστον ισόποσου ποσού από πελάτες τους (σ.σ πελάτες των τραπεζών) − πληρωτές εμβασμάτων προς το εξωτερικό, έως κατ’ ανώτατο του ποσού των χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ ανά πελάτη τους − δικαιούχο εμβάσματος, ανά ημερολογιακό μήνα».

Μετά την αλλαγή, ο περιορισμός των 1.800 ευρώ δεν υπάρχει πλέον καθώς η συγκεκριμένη παράγραφος αντικαταστάθηκε ως εξής: «Η δεύτερη υποπερίπτωση της περίπτωσης ια της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015, (ΦΕΚ Α΄ 84), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση θ΄ της ανωτέρω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής: «ii) είσπραξη σε μετρητά τουλάχιστον ισόποσου ποσού από πελάτες τους – πληρωτές εμβασμάτων προς το εξωτερικό».

Με δεύτερη αλλαγή ορίζεται ότι επιτρέπονται συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ η καθεμία ανά ημέρα και ανά πελάτη. Η προσθήκη «ανά ημέρα και ανά πελάτη» έγινε τώρα καθώς η μορφή της απόφασης είχε μέχρι τώρα ως εξής:

«Συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ η καθεμία, κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Οι ως άνω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με πίστωση λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και θα υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για το κάθε πιστωτικό ίδρυμα»

Σχετικά Νέα