Δωρεάν υποστήριξη για επιχειρήσεις με προβλήματα βιωσιμότητας

Περισσότερες από 870 επιχειρήσεις στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και το Ηράκλειο Κρήτης, που βρίσκονται σε δυσκολία, θα στηριχθούν από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την έγκαιρη προειδοποίηση και τη δεύτερη ευκαιρία.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιαννης Χατζηθεοδοσίου το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή δωρεάν υποστήριξης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (0-50 άτομα προσωπικό), που έχουν προβλήματα βιωσιμότητας με σκοπό την διάσωση ή/και την αναδιάρθρωσή τους.

Οι επιχειρηματίες μπορούν να λάβουν δωρεάν υπηρεσίες στήριξης από εξειδικευμένους συμβούλους, νομικούς, λογιστές και φοροτέχνες, αλλά και 112 εμπειρογνώμονες – μέντορες διαφόρων ειδικοτήτων.

Σχετικά Νέα