Δυσαρεστημένοι οι Έλληνες από την ΕΕ

Το 32% των Ελλήνων κρίνει ότι είναι κάτι κακό η συμμετοχή της χώρας στην ΕΕ, έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου του 26%.

 

Δυσαρεστημένοι εμφανίζονται οι Έλληνες με την ΕΕ, έχοντας υψηλές προσδοκίες ωστόσο για το ρόλο της, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο.

Συγκεκριμένα, το 34% των Ελλήνων θεωρεί οτι η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε. είναι κάτι καλό, ενώ 32% κρίνει ότι είναι κάτι κακό. Αντίστοιχα, ο μέσος όρος για την Ε.Ε. των 28 είναι 57% και 26%.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι Έλληνες δηλώνουν ότι Έλληνες θέλουν την Ε.Ε. να παρεμβαίνει περισσότερο στους περισσότερους τομείς πολιτικής και μάλιστα σε ποσοστά μεγαλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Το ποσοστό των Ευρωπαίων που πιστεύει ότι η συμμετοχή της χώρας τους στην Ε.Ε. είναι ένα θετικό στοιχείο έχει φτάσει στο 57%. Το ποσοστό είναι αυξημένο κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα του Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους και βρίσκεται στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το 2007 (58%), πριν δηλαδή ξεκινήσει η οικονομική κρίση. Τα ποσοστά, ωστόσο, διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Σχετικά Νέα