Δομή κατά του ξεπλύματος χρήματος αποκτά ο SSM

Ειδική μονάδα για την αντιμετώπιση υποθέσεων ξεπλύματος χρήματος μέσω του τραπεζικού συστήματος, δημιουργεί ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός της ΕΚΤ όπως απεκάλυψε σήμερα η επικεφαλής του SSM Ντανιέλ Νουί κατά τη διάρκεια ακρόασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Αρχικά η Νουί υποστήριξε πως πρέπει να υιοθετηθεί μια πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πως για το λόγο αυτό πρέπει να επιτευχτεί ένα υψηλότερο επίπεδο εναρμόνισης των εφαρμοστέων κανόνων μέσω ενός νέου Κοινοτικού Κανονισμού.

Ως προς τον SSM και την ΕΚΤ είπε πως υπάρχει εντατικοποίηση των εργασιών ως προς την προληπτική εποπτεία στην αντιμετώπιση τους ξεπλύματος χρήματος μέσω του τραπεζικού συστήματος

Όπως είπε, δημιουργείται μια συντονιστική λειτουργία για τα ζητήματα ξεπλύματος χρήματος στο πλαίσιο της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ, με πλήρη σεβασμό στο ισχύον νομικό πλαίσιο και στο πως κατανέμονται οι ευθύνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όπως είπε εμφατικά η Ντανιέλ Νουί, αυτό το γραφείο κατά του ξεπλύματος χρήματος προορίζεται να εκπληρώσει τρεις ρόλους:

Πρώτον, θα λειτουργήσει ως ενιαίο σημείο εισόδου όσον αφορά στην άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για την καταπολέμηση της απάτης μεταξύ της ΕΚΤ και των αρχών που εμπλέκονται στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Δεύτερον, θα συστήσει ένα δίκτυο κατά του ξεπλύματος χρήματος μεταξύ των κοινών εποπτικών ομάδων που είναι υπεύθυνες για τις τράπεζες των οποίων το επιχειρηματικό μοντέλο οδηγεί σε υψηλό επίπεδο κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τρίτον, θα λειτουργήσει ως κέντρο εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τα ζητήματα που σχετίζονται με το ξεπλύματος χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Σε αυτή τη βάση, το γραφείο για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος θα συμβάλει στην ανάπτυξη των θέσεων της ΕΚΤ σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Να σημειωθεί πως η σημερινή παρουσία της Ντανιέλ Νουί στην Ευρωβουλή, ήταν η τελευταία με την ιδιότητα της επικεφαλής του SSM, καθώς η θητεία της λήγει.

insider.gr

Σχετικά Νέα