ΔΝΤ: Πολύ μεγαλύτερο το παγκόσμιο δίχτυ χρηματοδοτικής ασφάλειας

GVΣε μελέτη που ανάρτησε σήμερα στην ιστοσελίδα του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναφέρει ότι το παγκόσμιο δίχτυ χρηματοδοτικής ασφάλειας (Global Financial Safety Net, GFSN) είναι σήμερα πολύ μεγαλύτερο και απλωμένο σε περισσότερα επίπεδα απ’ ό,τι προηγουμένως.

Η μελέτη σημειώνει ότι το δίχτυ έχει αυξηθεί «λόγω της μεγαλύτερης συσσώρευσης συναλλαγματικών διαθεσίμων, της επέκτασης διμερών και πολυμερών συμφωνιών και μεγαλύτερης πρόσβασης σε πόρους του ΔΝΤ». Αρκετά χαρακτηριστικά του GFSN έχουν επίσης βελτιωθεί με το πέρασμα του χρόνου. «Κυρίως οι βελτιώσεις των πλαισίων εποπτείας και δανεισμού του ΔΝΤ έχουν καλύψει σημαντικά κενά του συστήματος», αναφέρει η μελέτη.

Ωστόσο, η μελέτη αναγνωρίζει, επίσης, ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης του σημερινού διχτυού, αύξησης της προβλεπτικότητας, της αξιοπιστίας και ταχύτητας των μηχανισμών ασφάλισης και χρηματοδότησης απέναντι σε σοκ και της χορήγησης των σωστών κινήτρων για χώρες, προκειμένου να εφαρμόζουν υγιείς μακροοικονομικές πολιτικές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ συζήτησε σήμερα τη μελέτη για το GFSN σε μία άτυπη συνεδρίασή του, στο πλαίσιο της επανεξέτασης του διεθνούς νομισματικού συστήματος από το Ταμείο. Τα στελέχη του ΔΝΤ θα συνεχίσουν την τεχνική εργασία για τις πιθανές μεταρρυθμίσεις στο μέλλον. Το GFSN αποτελεί, επίσης, προτεραιότητα της Ομάδας των Είκοσι (G20) και θα συζητηθεί από τους υπουργούς Οικονομικών και τους κεντρικούς τραπεζίτες την 31η Μαρτίου στο Παρίσι.

Σχετικά Νέα