Γ.Σταθάκης: Το κόστος των ΑΠΕ μπορεί, πλέον, να συγκριθεί ευθέως με εκείνο των συμβατικών καυσίμων

«Το κόστος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μπορεί, πλέον, να συγκριθεί ευθέως με εκείνο των συμβατικών καυσίμων» ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.

Με αφορμή την επιτυχημένη χθεσινή διαγωνιστική διαδικασία, από την αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς αυτή οδήγησε σε σημαντική μείωση τιμών ο κ. Σταθάκης, έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Η χθεσινή διαγωνιστική διαδικασία οδήγησε σε νέα σημαντική μείωση τιμών στις επενδύσεις αιολικών και φωτοβολταϊκών, σε σύγκριση με τον προηγούμενο διαγωνισμό του Ιουλίου 2018. Όπως η προηγούμενη, έτσι και αυτή η δημοπρασία απέδειξε ότι η αποκλιμάκωση του κόστους παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση των δράσεων για τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Δικαιολογείται, λοιπόν, η επιλογή μας να υιοθετήσουμε φιλόδοξους στόχους αύξησης του μεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί και στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα με ορίζοντα το 2030, καθώς το κόστος των ΑΠΕ μπορεί, πλέον, να συγκριθεί ευθέως με εκείνο των συμβατικών καυσίμων».

Σχετικά Νέα