Γ. Σταθάκης: Η Κρήτη αποκτά για πρώτη φορά περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο

Τις σημαντικές στρατηγικές επιλογές για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Κρήτης, με γνώμονα την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιού, την ενίσχυση των θέσεων εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος, παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Κρήτης.

 

Από το Ηράκλειο που πραγματοποιείται το Συνέδριο, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι υπέγραψε την Υπουργική Απόφαση με την οποία η Κρήτη αποκτά για πρώτη φορά Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο μετά από εκτεταμένη διαβούλευση. Πρόκειται για το πρώτο από τα έντεκα συνολικά που θα θεσμοθετηθούν για όλη τη χώρα.

«Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος αποτελεί βασική πτυχή του αναπτυξιακού σχεδιασμού» σημείωσε ο Υπουργός, περιγράφοντας βασικές προτεραιότητες του Χωροταξικού Πλαισίου της Κρήτης, όπως:

• η ολοκλήρωση της υλοποίησης των διευρωπαϊκών υποδομών μεταφορών, για την ενίσχυση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων (οδικοί άξονες, λιμάνια, αερολιμένες).

• η προώθηση καινοτομικών πρωτοβουλιών στον τομέα του τουρισμού. Η αλλαγή προτύπου και η μετάβαση σε έναν διαφοροποιημένο και πολυθεματικό τουρισμό, οικονομικά αποδοτικότερο, με βασικούς στόχους την παροχή ποιοτικού προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

• η περαιτέρω ανάπτυξη των δύο συνεργαζομένων τομέων, του τουρισμού και του πρωτογενούς τομέα, με κατάλληλα μέτρα χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του αγροτοδιατροφικού τομέα.

• η ενεργειακή αυτονομία και η αναβάθμιση της Κρήτης σε ενεργειακό κόμβο στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, μέσω της ηλεκτρικής διασύνδεσής της με την ηπειρωτική Ελλάδα (Αττική, Πελοπόννησος), τη σύνδεση με τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed, την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

• η ανάπτυξη πιλοτικών και παραγωγικών εφαρμογών ΑΠΕ με αυστηρό έλεγχο για την προστασία του περιβάλλοντος.

• η θεσμική υποστήριξη της ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητας.

• η συμμετοχή στην κοινή προσπάθεια των κρατών-μελών της ΕΕ για τη διαμόρφωση των απαραίτητων θαλάσσιων στρατηγικών, τη Θαλάσσια Χωροταξία, με στόχο την προστασία των παράκτιων περιοχών και τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού.

Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο σχέδιο νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος που έχει κατατεθεί στη Βουλή. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των πρωταρχικών αιτίων που οδήγησαν στην έξαρση της άναρχης και αυθαίρετης δόμησης, υπερβαίνοντας τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές καινοτομίες: ξεχωρίζει τις μεγάλες παραβιάσεις από τις μικρές, εισάγει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, διαχωρίζει πλήρως τις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου και προβλέπει σημαντική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων, προς την αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

Αναφερόμενος στο μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό τόνισε ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και αποτελεί βασικό άξονα στη στρατηγική της παραγωγικής ανασυγκρότησης με σαφείς στόχους: στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην προώθηση της κοινωνικής οικονομίας στον τομέα της ενέργειας με την εισαγωγή στην Ελλάδα του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων, που δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν οι τοπικές κοινωνίες (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, τοπικοί φορείς) ως παραγωγοί και καταναλωτές ενέργειας, προσθέτοντας αξία στην περιοχή τους.

Τέλος, ο Υπουργός, υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο που παίζει η Περιφέρεια στη διαμόρφωση ενός σαφούς αναπτυξιακού πλαισίου και τη σημασία του ανοιχτού διαλόγου που αναπτύσσεται με τις τοπικές κοινωνίες, στη χάραξη στρατηγικών και μεθοδικών σχεδίων για την αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της.

Σχετικά Νέα