Γ. Σταθάκης : «Βέβαιη η επιστροφή στην ανάπτυξη πριν το καλοκαίρι»

ÐÁÑÁËÅÉÐÏÌÅÍÁ ÊÁÉ ÓÔÉÃÌÉÏÔÕÐÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ×ÈÅÓÉÍÇ ÔÑÉÔÇ ÌÅÑÁ ÔÙÍ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÉÊÙÍ ÄÇËÙÓÅÙÍ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ ÓÔÇÍ ÂÏÕËÇ ( ICONPRESS/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÔÏÕÍÔÏÕÌÇÓ ) ÓÔÁÈÁÊÇÓ

Γ. Σταθάκης στην «Εφ.Συν.»

 

Η συμφωνία «δεν έχει χώρο ούτε για την προσθήκη άλλων θεμάτων ούτε για σημαντικές παρεκκλίσεις», επισημαίνει ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης αναφορικά με τα σενάρια για νέα προαπαιτούμενα, που ορισμένοι εταίροι ίσως αξιώσουν.

Χαρακτηρίζει «εξωπραγματικούς» τους κινδύνους περί κουρέματος καταθέσεων, προκρίνει την ίδρυση δημόσιου φορέα, της Υπηρεσίας Πίστωσης και Πλούτου, που θα κρίνει την ικανότητα των δανειοληπτών, και εμφανίζεται βέβαιος για «επιστροφή στην ανάπτυξη πριν από το καλοκαίρι –πιθανότατα ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2016». Τέλος, υπογραμμίζει με νόημα ότι «υπάρχει πλήρης συναίσθηση στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία για το τι καλούμαστε να κάνουμε».

• Συναντηθήκατε με την Κριστίν Λαγκάρντ στην Ουάσινγκτον. Είναι πρόθυμο να συμμετάσχει το ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα; Εσείς επιθυμείτε τη συμμετοχή του;

Η συμμετοχή του ΔΝΤ στο νέο τριετές πρόγραμμα προβλέπεται, καθώς θα συμβάλει σε αυτό μέσα από τη χρηματοδότησή του. Αυτό δεν αποτελεί θέμα υπό αμφισβήτηση. Από την πλευρά του οργανισμού όμως, η συμμετοχή του προϋποθέτει ότι το ελληνικό χρέος θα μπορέσει να θεωρηθεί βιώσιμο, γεγονός που προβλέπεται να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης αμέσως μετά την πρώτη αξιολόγηση του Οκτωβρίου. Συνεπώς σε αυτή τη φάση το Ταμείο έχει θέση τεχνικού συμβούλου, αλλά αμέσως μετά θα είναι, ως χρηματοδότης, άμεσα εμπλεκόμενο.

• Το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του χρέους είναι κορυφαίας σημασίας για την ελληνική οικονομία. Οι ΗΠΑ τι ρόλο θα παίξουν; Θα πεισθεί η Γερμανία να συναινέσει σε μια λύση;

Η αναδιάρθρωση του χρέους για την περίοδο μετά το 2022 -μια και το άμεσο χρέος της περιόδου 2015-2022 έχει διευθετηθεί πρακτικά με την αντικατάσταση του βραχυχρόνιου με μακροχρόνιο χρέος 30ετίας με μειωμένα επιτόκια- οφείλει να προχωρήσει με τρόπο που θα το καθιστά βιώσιμο, προκειμένου να μπορέσει η χώρα να θεωρηθεί αξιόχρεη και να επιστρέψει σε κανονικό δανεισμό από τις αγορές. Αυτό συνιστά το κριτήριο κάθε αναδιάρθρωσης. Προφανώς υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης αν το άμεσο «κούρεμα» δεν είναι πολιτικά εφικτό. Δεν νομίζω ότι το ζήτημα πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε σε αυτή τη φάση σαν να ήταν θέμα αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας – περισσότερο ως μια αναζήτηση της καλύτερης δυνατής λύσης, που να είναι εφικτή υπό τις παρούσες συνθήκες.

• Αρκετοί εκφράζουν τον φόβο ότι οι «σκληροί» εταίροι θα βάλουν «αναχώματα» στην πρώτη αξιολόγηση. Συμμερίζεστε αυτή την ανησυχία;

Η διαδικασία υλοποίησης της συμφωνίας ενέχει, όπως είναι αναπόφευκτο, περιοχές που εν δυνάμει μπορεί να υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη. Εντούτοις, η συμφωνία είναι απόλυτα σαφής και συγκεκριμένη και δεν έχει χώρο ούτε για την προσθήκη άλλων θεμάτων ούτε για σημαντικές παρεκκλίσεις. Συνεπώς θεωρώ ότι μπορεί η υλοποίηση και η αξιολόγησή της να προχωρήσουν απρόσκοπτα.

• Απομένει μέχρι το τέλος του χρόνου να βρεθεί η λύση για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ώστε να αποφύγουμε το «bail in». Θα είναι η τελευταία ανακεφαλαιοποίηση ή σε μερικούς μήνες θα απαιτηθούν και άλλοι πόροι;

Η ανακεφαλαιοποίηση είναι επιβεβλημένο να ολοκληρωθεί μέχρι τα Χριστούγεννα, καθώς η ένταξη στο ενιαίο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα θα προσφέρει υψηλό βαθμό αξιοπιστίας, θα αποκαταστήσει την πλήρη εμπιστοσύνη προς τις τράπεζες, θα επαναφέρει τις καταθέσεις και θα διευκολύνει την επανέναρξη της ομαλής δανειοδότησης της οικονομίας. Οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο θα πρέπει να αποκλειστεί. Οσο για τους κινδύνους που αναφέρετε, είναι εξωπραγματικοί, καθώς οι εγγυήσεις των καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ και πληθώρα άλλων ασφαλιστικών δικλίδων καθιστούν το τραπεζικό σύστημα πολύ ασφαλέστερο απ’ ό,τι στο παρελθόν, αποθαρρύνουν τις πιστωτικές υπερβολές και εξαναγκάζουν τις τράπεζες να κινούνται εντός αυστηρότερων κανόνων.

• Ποια λύση τελικά θα προκριθεί για το ζήτημα των «κόκκινων» δανείων; Αυτή μιας «κακής τράπεζας» ή της εισόδου στην υπόθεση «τρίτων»;

Το ζήτημα προφανώς συνδέεται με τη διαδικασία ενίσχυσης των κεφαλαίων των τραπεζών και αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους δανειστές. Εχουμε ήδη καταφέρει να γίνει αποδεκτή η τροποποίηση του νόμου Κατσέλη ώστε να περιλάβει εκτός από τα χρέη προς τις τράπεζες και εκείνα προς την Εφορία και να ενταχθούν σε αυτόν εκτός από φυσικά πρόσωπα και επαγγελματίες. Ενα δεύτερο εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί είναι οι διακανονισμοί μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών.

Ενα σημαντικό ζήτημα πάντως είναι η ίδρυση του δημόσιου φορέα της Υπηρεσίας Πίστωσης και Πλούτου, «εργαλείο» που θα προσδιορίζει με αντικειμενικό τρόπο την ικανότητα του δανειολήπτη να αποπληρώνει το δάνειό του. Επιπρόσθετα, η δημιουργία των «Κέντρων Ενημέρωσης για τα Χρέη», που θα λειτουργήσουν ως σημεία αναφοράς για τον δανειολήπτη ώστε να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις επιλογές που έχει σχετικά με τη διαχείριση των χρεών του.

• Πότε αναμένετε να «πάρει μπρος» η οικονομία και να επιτευχθεί η ανάκαμψή της;

Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα, η άρση των capital controls και η εισροή πόρων για επενδύσεις θα συμβάλουν στην ανάκαμψη της ζήτησης, που είχε συμπιεστεί πολύ όλο το προηγούμενο διάστημα. Οι ενδείξεις που έχουμε είναι θετικές, καθώς φαίνεται ότι φέτος η συρρίκνωση του ΑΕΠ θα είναι μικρότερη του 2% – πιθανόν και του 1,5%. Βάσει αυτών μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα για επιστροφή στην ανάπτυξη πριν από το καλοκαίρι – πιθανότατα ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2016.

• Θα υπερψηφιστούν τα επόμενα μέτρα από τη Βουλή; Ορισμένοι εκφράζουν την άποψη ότι η πλειοψηφία των 155 βουλευτών είναι «εύθραυστη» μπροστά στις κοινωνικές αντιδράσεις…

Η νέα κυβέρνηση έχει σαφή εντολή τετραετίας, είναι προφανώς πιο συμπαγής και ταυτόχρονα καλείται να προχωρήσει στην εφαρμογή της συμφωνίας, στις μεγάλες τομές σε δημόσια διοίκηση, κοινωνικό κράτος και θεσμούς και να επαναφέρει την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο. Εκτιμώ ότι υπάρχει πλήρης συναίσθηση στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία για το τι καλούμαστε να κάνουμε, οπότε θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα είναι απόλυτα σταθερή. Εξάλλου, στα περισσότερα θέματα πιστεύω ότι θα υπάρξουν ευρύτερες πλειοψηφίες στη Βουλή.

πηγή: efsyn

Σχετικά Νέα