Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Αισιόδοξοι αλλά εφικτοί οι στόχοι για το 2017

212845-6816837Αισιόδοξους, αλλά εφικτούς, θεωρεί τους στόχους του προϋπολογισμού για το 2017, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ). Όπως αναφέρει σε σχετική έκθεσή του, «κρίσιμες προβλέψεις, όπως για παράδειγμα ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ, εξαρτώνται από αρκετούς όρους, έτσι ώστε η πραγματοποίησή τους να είναι επερωτήσιμη».

Ο Προϋπολογισμός, σημειώνει, έχει βραχυπρόθεσμα υφεσιακές τάσεις, «μολονότι η υφεσιακή επίπτωση μπορεί να εξουδετερωθεί με την αλλαγή του οικονομικού κλίματος, λόγω ολοκλήρωσης των αξιολογήσεων».

Αναφέρει, ακόμη, ότι «η υλοποίηση των όρων αποκατάστασης της εμπιστοσύνης καθυστερεί ακόμη, όσον αφορά το πρόβλημα των κόκκινων δανείων και των “δομικών αλλαγών” θέτοντας εύλογα ερωτήματα για την πραγματοποίηση των προβλέψεων».

Συνολικά, η πραγματοποίηση των αισιόδοξων στόχων για την ανάκαμψη το 2017 προϋποθέτει πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος, αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, έγκαιρη αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων του Δημοσίου (χωρίς τη μαζική δημιουργία νέων), κυβερνητική σταθερότητα και κοινωνική ομαλότητα. «Αυτή η εσωτερική διαδικασία προσαρμογής θα πρέπει λογικά να υποστηριχθεί με μέτρα για την ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους καθώς και με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.

Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρξει ταχεία άρση της αβεβαιότητας, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της ρευστότητας στην ελληνική οικονομία. Αν όλες αυτές οι προϋποθέσεις συντρέξουν, είναι πιθανό οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας να ξεπεράσουν ακόμα και αυτές τις αισιόδοξες προβλέψεις, όπως προβλέπει π.χ. το ΔΝΤ», σημειώνει η έκθεση.

Η έκθεση τονίζει, όπως και στην αντίστοιχη για το προσχέδιο του προϋπολογισμού, ότι η λιτότητα του 2017 θα είναι φοροκεντρική, καθώς, από τα 2,6 δις. ευρώ νέα μέτρα, τα 2,45 δις. ευρώ αφορούν αυξήσεις φορολογικών εσόδων. Η εξέλιξη αυτή, σημειώνει δυσχεραίνει την έξοδο της οικονομίας από την ύφεση ή περιορίζει την ανάκαμψή της.

Κριτική ασκείται στην αύξηση των έμμεσων φόρων, με την αναλογία τους προς τους άμεσους φόρους να αυξάνεται από το 2015, κάτι που είναι κοινωνικά άδικο. Όπως σημειώνεται, ο λόγος έμμεσων προς άμεσους φόρους, ενώ μειωνόταν συνεχώς μετά το 2010 (όταν είχε φθάσει το 1,53), το 2015 αυξήθηκε σε 1,19 από 1,15 το 2014 και το 2016 εκτιμάται ότι επίσης θα αυξηθεί περαιτέρω στο 1,21, ενώ το 2017 προβλέπεται σημαντική νέα αύξηση στο 1,3.

Σχετικά Νέα