Για καθυστερήσεις στην έκδοση συντάξεων διαμαρτύρεται η ΑΔΕΔΥ

Την επιτάχυνση των διαδικασιών από αρμοδίους υπηρεσιακούς φορείς, τα αρμόδια Υπουργεία (Οικονομικών και Εργασίας) αλλά και την Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. ζητάει η ΑΔΕΔΥ.

Με αναλυτική αναφορά στο θέμα αυτό, σε κείμενο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, η συνομοσπονδία των δημοσιοϋπαλληλικών οργανώσεων, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η σύνταξη δεν βγαίνει, οι μήνες κυλούν μαρτυρικά για την πλειονότητα των συνταξιούχων, οι οποίοι πρέπει να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές τους ανάγκες (φαγητό, φάρμακα, διαμονή κ.α.), αλλά και να πληρώσουν τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς (φως, νερό, τηλέφωνο) και βεβαίως τα χαράτσια του φόρου εισοδήματος, του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ότι άλλο αποφασίσει το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, χωρίς να έχουν καμία πηγή εσόδων. Κι αυτό γιατί έχουν απέναντι τους ένα κράτος, μια κυβέρνηση που δίνει ανέξοδες υποσχέσεις και συστηματικά τους κοροϊδεύει.

Από τις 13 Μαΐου 2016, που έχουν κατατεθεί χιλιάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης, καμία από αυτές, δεν έχει διεκπεραιωθεί, ενώ όσες έχουν κατατεθεί μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 δεν έχουν χρεωθεί καν σε αρμόδιο εισηγητή και παραμένουν στο πρωτόκολλο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».

Η διαδοχική ασφάλιση

Ακολούθως η ΑΔΕΔΥ τονίζει πως: «Για εκείνους τους εργαζόμενους δε, που έχουν διαδοχική ασφάλιση, ο εμπαιγμός συνεχίζεται, μιας και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η αναγκαία αλληλογραφία με τους ασφαλιστικούς φορείς, όπως προβλέπει ρητά το άρθρ.1, παρ.1β του Ν.4151/2013, «…υποχρεούται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση σε αυτή των στοιχείων του Δ.Α.Υ.Κ., να αποστείλει την σχετική αλληλογραφία με τα στοιχεία του υπαλλήλου και στους συναρμόδιους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς».

Η πραγματικότητα αυτή, έρχεται σε απόλυτη αντίθεση προς τις διατάξεις του Ν.4151/2013, που προβλέπουν, ότι η σύνταξη χορηγείται έξι (6) μήνες μετά την πρωτοκόλληση της σχετικής αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που όπως φαίνεται, ισχύει μόνο στα …χαρτιά.

Την ίδια στιγμή, ψηφίζονται αλλεπάλληλες συνταξιοδοτικές διατάξεις, χωρίς την άμεση έκδοση εγκυκλίων, με αποτέλεσμα να επιτείνεται ακόμα περισσότερο το χάος, το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι «υποψήφιοι» συνταξιούχοι».

Σχετικά Νέα