Για “καθολική άρση των capital controls σύντομα” κάνει λόγο το υπ.Οικονομικών

Για “καθολική άρση των capital controls σύντομα” κάνει λόγο το υπ.Οικονομικών , στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων που εξέδωσε.

Όπως σημειώνεται στο Δελτίο του υπουργείου, η μετάβαση της ελληνικής οικονομίας από την ανάκαμψη του 2017 στη “βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη” προϋποθέτει μία πορεία τα βασικά στοιχεία της οποίας είναι:

– Η αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος.

– Η διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης από τις αγορές.

– Η ισότιμη συμμετοχή όλων των τομέων της οικονομίας και των κοινωνικών υποκειμένων στη διαδικασία και το προϊόν της ανάπτυξης.

Από τη σκοπιά αυτή, το 2018 μπορεί να αποτελέσει έτος-τομή έναντι του παρελθόντος, προσφέροντας βάσιμη αισιοδοξία ότι η οικονομία βρίσκεται στο σωστό δρόμο:

– Πρώτον, γιατί βάσει των στοιχείων των 3-6 πρώτων μηνών, η οικονομική ανάκαμψη επιταχύνεται με ενδείξεις ευρύτερης κλαδικής και κοινωνικής συμμετοχής.

– Δεύτερον, γιατί με τη συμφωνία ελάφρυνσης του χρέους της 21ης Ιουνίου διασφαλίζεται η κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας για μία τετραετία τουλάχιστον, ενώ δημιουργούνται ευνοϊκοί όροι για τη συνέχισή της τουλάχιστον έως το 2032.

– Τρίτον, γιατί με την ολοκλήρωση στις 20 Αυγούστου ενός οκταετούς Προγράμματος ανελαστικής δημοσιονομικής προσαρμογής αυξάνονται οι βαθμοί ελευθερίας για την άσκηση μιας εγχώρια σχεδιασμένης αναπτυξιακής και κοινωνικά ισορροπημένης πολιτικής. Εάν μάλιστα ληφθούν υπόψη οι 4 όροι που έθετε στα τέλη Μαρτίου του τρέχοντος έτους ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ως αναγκαίους για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης -έγκαιρη ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης, άρση των capital controls μετά το τέλος του Προγράμματος, μέτρα για το χρέος και μαξιλάρι ρευστότητας – οι τρεις έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ τα capital controls έχουν χαλαρώσει και αναμένεται σύντομα να αρθούν καθολικά.

Η αναμφίβολα πολύ θετική για τη χώρα έξοδος από τα μνημόνια, όπως σημειώνεται σχετικά, δεν σημαίνει και αυτόματη έξοδο από τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας ή και “ανοσία” από τις διεθνείς αναταράξεις. Ο συντονισμός και η εξειδίκευση της οικονομικής πολιτικής για την επιτυχή αντιμετώπιση των εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων είναι εκ των ων ουκ άνευ. Προϋπόθεση για την ευόδωση των προσπαθειών είναι η μετάβαση στο νέο παραγωγικό πρότυπο με διασφάλιση και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, σε ένα ευρύτερο κλίμα σύνθεσης και συναινέσεων για την αξιοποίηση δυνατοτήτων και την αντιμετώπιση κινδύνων.

Η Ολιστική Αναπτυξιακή Στρατηγική – την οποία παρουσίασε τη Δευτέρα το ΑΠΕ/ΜΠΕ – όπως σημειώνεται στο Δελτίο, “θέτει τις βάσεις για τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα”.

ΑΜΠΕ

Σχετικά Νέα