Γεγονός από χθες βράδυ η νέα ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Συμφωνήθηκε οριστικά χθες το βράδυ η νέα ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασµούς, χωρίς να αλλάζουν τα κριτήρια ένταξης των δανειοληπτών. Οι δανειολήπτες «κόκκινων» δανείων μέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2018 θα έχουν προθεσµία ενός χρόνου για να υποβάλουν το αίτηµα υπαγωγής, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας που θα ενεργοποιηθεί από την 1η Μαρτίου 2019, ενώ η προθεσµία για τους ανέργους και τα ΑµεΑ ορίστηκε στα πέντε χρόνια.

Η υπαγωγή στο νέο πλαίσιο για όσους έχουν ζητήσει την προστασία του νόµου Κατσέλη, η ισχύς του οποίου λήγει σήµερα, είναι προαιρετική. Οι εκκρεµείς υποθέσεις θα ελεγχθούν µέσω πλατφόρµας µε βάση τα κριτήρια του νόµου Κατσέλη. Όσοι δεν τα πληρούν θα βγαίνουν αυτόµατα εκτός προστασίας, προκειµένου να αποσυµφορηθούν τα δικαστήρια. Στις 20.000 υπολογίζονται οι υποθέσεις που δεν έχουν πάρει ακόµα δικάσιµο.

Συµφωνήθηκε, επίσης, ότι όσοι έµποροι και επιτηδευµατίες, παρότι δεν το προέβλεπε ο νόµος Κατσέλη, ζήτησαν την προστασία του και το δικαστήριο µε οριστική απόφαση τούς απέρριψε λόγω ιδιότητας, έχουν το δικαίωµα να υποβάλουν εκ νέου αίτηµα στην πλατφόρµα. Σε µια µαραθώνια σύσκεψη, που κράτησε σχεδόν 10 ώρες, το κυβερνητικό επιτελείο, τραπεζίτες και νοµικοί διάβασαν και συµφώνησαν γραµµή προς γραµµή σε όλα τα σηµεία του νέου νόµου, που αφορούν τεχνικές λεπτοµέρειες και θέµατα που άπτονται των δικαστηρίων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα 21 άρθρα του νέου νόµου µεταφράστηκαν στα αγγλικά και το τελικό σχέδιο εστάλη στους θεσµούς αργά χθες το βράδυ. Δεν αποκλείεται να κατατεθεί σήµερα στη Βουλή και να ψηφιστεί άµεσα.

Στη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίµου έλαβαν µέρος ο υπουργός Επικρατείας, Αλέκος Φλαµπουράρης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Δηµήτρης Λιάκος, ο επικεφαλής του NPL Forum της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών, Θόδωρος Καλαντώνης, η γενική γραµµατέας της Ένωσης, Χαρίκλεια Απαλαγάκη, στελέχη των νοµικών υπηρεσιών των υπουργείων ΟικονοµίαςΑνάπτυξης, Οικονοµικών και Δικαιοσύνης.

Συνεργάτες του κ. Φλαµπουράρη µετά το πέρας της σύσκεψης σχολίαζαν πως ολοκληρώθηκε µε επιτυχία οµόφωνα το πλαίσιο της νέας ρύθµισης για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, η συµφωνία θα αντικαταστήσει από την 1/3/2019 το άρθρο 9 του ν. 3869/10 (αφορά την προστασία από τον πλειστηριασµό). Άµεσα θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να εισαχθεί προς ψήφιση το νέο πλαίσιο από το ελληνικό Κοινοβούλιο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επεξεργασία για τη συνολική αναθεώρηση των πλαισίων ρύθµισης των ιδιωτικών χρεών.

Σε ό,τι αφορά, δε, τις αιτιάσεις των θεσµών σχετικά µε το νέο πλαίσιο, καλά πληροφορηµένες πηγές σηµειώνουν πως το σχέδιο νόµου απαντά στα περισσότερα. Τρία ήταν τα βασικά θέµατα της συνάντησης:

1. Συµφωνήθηκε να κατατεθεί µέχρι τέλος Μαρτίου στη Βουλή ενιαίος πτωχευτικός νόµος, µέρος του οποίου είναι η ρύθµιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας, που µπορεί να ψηφιστεί και σήµερα.
2. Το ποσοστό της επιδότησης θα καθορίζεται αυτόµατα από την πλατφόρµα µε αλγόριθµο. Το ποσό της επιδότησης θα κατατίθεται κάθε µήνα από το Δηµόσιο στον λογαριασµό του δανείου. Στην περίπτωση που είτε ο δανειολήπτης είτε το ∆ηµόσιο δεν πληρώσει το µερίδιό του για εννέα µήνες, η ρύθµιση παύει να ισχύει.
3. Οι µη επιλέξιµοι δανειολήπτες -που δεν πληρούν τα κριτήρια- δεν προστατεύονται από τον πλειστηριασµό, ασχέτως αν πάνε ή όχι στο δικαστήριο. Ειδικότερα, τα βασικά κριτήρια για την ένταξη στο νέο πλαίσιο προστασίας είναι: Το συνολικό ύψος δανεισµού µε προσηµείωση ή εγγύηση πρώτη κατοικία, που έχει οριστεί στα 130.000 ευρώ (στο ποσό συµπεριλαµβάνονται και οι τόκοι). Η αντικειµενική αξία της κατοικίας να µην υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ.

Εισοδηµατικά κριτήρια

Παράλληλα ισχύουν εισοδηµατικά κριτήρια, και συγκεκριµένα το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδηµα για τον άγαµο να µην υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ, τα 21.000 ευρώ για ζευγάρι, ποσό που προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, µε ανώτατη κάλυψη τα 36.000 ευρώ. Οι δανειολήπτες που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια υποβάλλουν αίτηµα στην πλατφόρµα. Για τους επιλέξιµους προβλέπεται επιδότηση της δόσης, το ποσοστό της οποίας θα καθορίζεται βάσει αλγορίθµου από την πλατφόρµα.

Η επιδότηση θα είναι κλιµακωτή, ανάλογα µε την εισοδηµατική και περιουσιακή κατάσταση του κάθε επιλέξιµου δανειολήπτη. Μπορεί δηλαδή να ξεκινά από ένα ευρώ και να φτάνει ακόµα και στο 80% της δόσης του δανείου. Οι τράπεζες στους επιλέξιµους δανειολήπτες θα προσφέρουν νέο µειωµένο επιτόκιο, που διαµορφώνεται µε βάση το Euribor τριµήνου + 2% περιθώριο, και επιµήκυνση της διάρκειας του δανείου µέχρι 25 επιπλέον έτη (αρκεί να το επιτρέπει η ηλικία του δανειολήπτη ή του εγγυητή). Επίσης θα εφαρµόζεται «κούρεµα» για το ποσό δανείου που υπερβαίνει το 120% της εµπορικής αξίας του ακινήτου.

Όσοι δανειολήπτες έχουν ζητήσει την προστασία του νόµου Κατσέλη µπορούν να υποβάλουν αίτηµα και στην πλατφόρµα, χωρίς να απεµπολήσουν το δικαίωµα προστασίας του ν. 3869/2010. Αν τους συµφέρει το νέο πλαίσιο παίρνουν τη ρύθµιση και την επιδότηση, διαφορετικά µπορούν να επιστρέψουν στον νόµο Κατσέλη. Οι δανειολήπτες που υποβάλουν αίτηµα υπαγωγής στο νέο πλαίσιο µέσω της πλατφόρµας και δεν κριθούν επιλέξιµοι, µπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια, ωστόσο δεν θα έχουν την προστασία από τον πλειστηριασµό.

 

Σχετικά Νέα