Αύριο η έγκριση για την εκταμίευση της δόσης

Αύριο θα δοθεί η έγκριση για εκταμίευση της δόσης των 6,7 δις ευρώ για την Ελλάδα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα.

Η πρώτη υπό-δόση περιλαμβάνει 3,3 δις ευρώ για την εξυπηρέτηση δανειακών αναγκών της χώρας, 500 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου και 1,9 δις ευρώ για την δημιουργία του «μαξιλαριού ρευστότητας».

Στόχος είναι το απόθεμα, να βοηθήσει την Ελλάδα να βγει με βιώσιμο τρόπο στις αγορές μετά τη λήξη του προγράμματος.

Καθίσταται όμως σαφές ότι η Ελλάδα ωστόσο κινδυνεύει ακόμη και με επιστροφή χρημάτων αν καθυστερήσει στο πεδίο της αποπληρωμής των κρατικών οφειλών προς ιδιώτες.

Οι εκταμιεύσεις και το μέγεθος κάθε εκταμίευσης “θα εξαρτάται από το αν θα κριθούν ικανοποιητικές οι επιδόσεις της Ελλάδας αναφορικά με τη μείωση του υπολοίπου των οφειλών”, αναφέρει ο ESM.

Η δεύτερη υποδόση, του 1 δις ευρώ θα εκταμιευθεί από τον Μάιοενδεχομένως τμηματικά – το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου και θα χρησιμοποιηθεί για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών” υπό δύο προϋποθέσεις: η πρώτη είναι η «ικανοποιητική απόδοση» στη μείωση του αποθέματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου και η δεύτερη από την επιτυχή συνέχιση της εφαρμογής του μέτρου των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Την εποπτεία των πλειστηριασμών έχουν αναλάβει οι θεσμοί οι οποίοι θα υποβάλουν έκθεση πριν από την εκταμίευση του 1 δις ευρώ.

Σχετικά Νέα