Αύξηση της απασχόλησης 4,58% δείχνουν τα στοιχεία του ΕΦΚΑ

Αύξηση της απασχόλησης κατά 4,58%, καθώς και των μισθών στον ιδιωτικό τομέα κατά 1,41%, με τον μέσο μισθό να διαμορφώνεται σε 1.119,35 ευρώ και των ημερομισθίων κατά 9,5% (51,06 ευρώ) στα οικοδομοτεχνικά έργα, καταγράφει η επεξεργασία των στοιχείων του ΕΦΚΑ για τον μήνα Μάρτιο του 2017, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων (227.791) που δήλωσαν εργαζόμενους με τις ΑΠΔ ο αριθμός των ασφαλισμένων ανέρχεται σε 1.840.099. Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 54,08% των ασφαλισμένων, ενώ στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 57,23%, ενώ με μερική απασχόληση το 44,80%. Το 22,37% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 53,91% έως 39 ετών. Επίσης, 72,80% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 72,90% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 66,97%.

Σχετικά Νέα