Αύξηση της απασχόλησης κατά 376.766 θέσεις εργασίας σε σχέση με το 2014

Αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα καταγράφηκε το 2018 σε σύγκριση με το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία του ειδικού τεύχους του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» (αναλυτικά παρακάτω όλα τα στοιχεία).

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων ετών, προκύπτει ότι κατά το έτος 2018 ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου είναι μεγαλύτερος σε σχέση με το έτος 2017, κατά 83.508 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 4,58%. Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2018 οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.907.945, ενώ το 2017 ανέρχονταν σε 1.824.437.

Από τις 83.508 νέες θέσεις εργασίας, το 72% (60.117) είναι πλήρους απασχόλησης και το 28% (23.391) μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης. Στο σύνολο των εργαζομένων, το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης για το 2018 ανέρχεται σε 68,60% ενώ το 2017 ήταν 68,44%.

Επίσης, κατά το έτος 2018 καταγράφηκαν 10.077 περισσότερες επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους σε σχέση με  το έτος 2017, παρουσιάζοντας αύξηση σε ετήσια βάση κατά 4,1%. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2018 ανέρχονται σε 257.313, ενώ για το 2017 ανέρχονταν σε 247.236.

Συγκρίνοντας τα στοιχεία των ετών 2014 και 2018, προκύπτει αύξηση της απασχόλησης κατά 376.766 θέσεις εργασίας ή ποσοστό 24,60%. Από τις 376.766 επιπλέον θέσεις εργασίας, το 65% (244.996) είναι πλήρους απασχόλησης και το 35% (131.770) μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.

Τα στοιχεία σχολιάζει ο υφυπουργός Εργασίας Νάσος Ηλιόπουλοςτονίζοντας ότι «μόνος δρόμος είναι η συνέχιση και επέκταση αυτού του σχεδίου (σ.σ.: υπέρ του κόσμου της Εργασίας), η διασφάλιση πως η επίθεση στην εργασία θα θαφτεί μαζί με τις δυνάμεις του παλιού εκεί που ανήκει. Στο παρελθόν».

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Ν. Ηλιόπουλος:

Οι νομοθετικές παρεμβάσεις για την προστασία των εργατικών δικαιωμάτων, ο αγώνας ενάντια στην αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία μέσω της αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών, το νέο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της ανεργίας, δεν συγκροτούν απλά ένα αντιπαραθετικό πρόταγμα για την οργάνωση της αγοράς εργασίας.

Αποτελούν τις βασικές όψεις ένος σχεδίου υπέρ του κόσμου της εργασίας που αποφέρει καρπούς, που αλλάζει τις ζωές των εργαζομένων και των ανέργων στη πράξη.

Όπως προκύπτει από το ετήσιο τεύχος της ΕΡΓΑΝΗ, από το 2014 εώς το 2018, δημιουργήθηκαν 376.766 καθαρές νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Μόνος δρόμος, η συνέχιση και επέκταση αυτού του σχεδίου, η διασφάλιση πως η επίθεση στην εργασία θα θαφτεί μαζί με τις δυνάμεις του παλιού εκεί που ανήκει. Στο παρελθόν.

Σχετικά Νέα