Δημοσιεύθηκε στις: Τρ, Νοέ 22nd, 2016

Αχτσιόγλου:Στόχος μας η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας

Ï áðåñ÷üìåíïò  õðïõñãüò  Åñãáóßáò ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò Ãéþñãïò Êáôñïýãêáëïò ðáñáäßäåé ôï ÷áñôïöõëÜêéï ôïõ õðïõñãåßïõ óôçí íÝá õðïõñãü ¸öç Á÷ôóéüãëïõ  êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ôåëåôÞò ðáñÜäïóçò êáé ðáñáëáâÞò ôïõ õðïõñãåßïõ, ÁèÞíá, ÄåõôÝñá 07 Íïåìâñßïõ 2016. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Την έδρα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) επισκέφθηκε σήμερα η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου.

Την υπουργό υποδέχθηκε ο νέος Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ,  Νάσος Ηλιόπουλος, ενώ το «παρών» έδωσαν οι αναπληρωτές υπουργοί, Θεανώ Φωτίου και Ράνια Αντωνοπούλου και ο υφυπουργός Τάσος Πετρόπουλος.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σύντομο χαιρετισμό της, η κ. Αχτσιόγλου τόνισε ότι «η δουλειά των ανθρώπων του ΣΕΠΕ πρέπει να στηριχθεί ουσιαστικά» και σημείωσε, μεταξύ άλλων ότι «η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας είναι ένας από τους κεντρικούς στόχους του υπουργείου και της κυβέρνησης συνολικά».

«Μέσα από ένα συνολικό επανασχεδιασμό του πλαισίου αντιμετώπισης της παραβατικότητας και τη χρήση πολύτιμων εργαλείων, όπως η αξιοποίηση του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» και η έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), μπορούμε να δημιουργήσουμε τους όρους για στοχευμένους και αποτελεσματικούς ελέγχους. Έλεγχοι που θα προστατεύσουν τους ανθρώπους του μόχθου και θα αποτελέσουν την ουσιαστική στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος» ανέφερε η κ. Αχτσιόγλου.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά», υπογράμμισε, τέλος «ότι σε αυτή τη μάχη ο βασικός μας σύμμαχος είναι ο κόσμος της εργασίας, καθώς και οι επιχειρηματίες που σέβονται τους κανόνες και το ανθρώπινό δυναμικό τους».

Από την πλευρά του, ο κ. Ηλιόπουλος τόνισε ότι: «Η ύπαρξη της πολιτικής βούλησης από τη μεριά της κυβέρνησης και της ηγεσίας του υπουργείου για την αναβάθμιση της δουλειάς του ΣΕΠΕ αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμη βοήθεια στο δύσκολο έργο που έχουμε μπροστά μας».

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo