ΕΛΣΤΑΤ:Αυξήσεις μισθών το τρίτο τρίμηνο

Ο Δείκτης Μισθών αυξήθηκε 5,7% το 3ο τρίμηνο σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο το 2014 έναντι αύξησης 6% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013 σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).9dd8ac80951cc96cfff33588bbdd4a01
Ο Δείκτης Μισθών του 3ου τριμήνου, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του 3ου τριμήνου 2014, παρουσιάζει αύξηση κατά 2,7% έναντι αύξησης 1,8% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

Ο Δείκτης Μισθών με διόρθωση εργασίμων ημερών, αλλά χωρίς εποχική διόρθωση του 3ου τριμήνου του 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του 3ου τριμήνου του 2014, παρουσιάζει αύξηση κατά 4,8% έναντι αύξησης 8,2% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Σχετικά Νέα