Αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών

Κατά 0,1% στα 28,94 δισ. ευρώ αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ), σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δ’ τρίμηνο του 2016.

Την ίδια ώρα, η καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών και ΜΚΙΕΝ σημείωσε άνοδο κατά 0,9% και ανήλθε στα 31,5 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό αποταμίευσης, παράλληλα, το οποίο ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο εισόδημα, διαμορφώθηκε στο -8,9% έναντι -8% το δ’ τρίμηνο του 2015.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, συρρικνώθηκαν κατά 9,2% στα 1,8 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό των επενδύσεων -ακαθάριστες επενδύσεις/ακαθάριστη προστιθέμενη αξία- ανήλθε, τέλος, στο 13,1% έναντι 14,3% το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Σχετικά Νέα