ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για 1.666 μόνιμους στα νοσοκομεία

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

 

Δείτε τις θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της προκήρυξης.

Σχετικά Νέα