ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για μόνιμο διορισμό στο Δημόσιο

Ολοκληρώνεται στις 3 Μαΐου η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, στον κόμβο του ΑΣΕΠ, για τις 209 μόνιμες θέσεις στην ΕΥΔΑΠ.

Ζητείται προσωπικό 30 διαφορετικών ειδικοτήτων, κυρίως μηχανικοί, οικονομολόγοι, καταμετρητές και οδηγοί.

Ο φάκελος υποψηφιότητας με τα επισυναπτόμενα έγγραφα υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ έως τις 7 Μαΐου.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι πρέπει να εκπληρώνουν συγκεκριμένα προσόντα, διαφορετικά για κάθε ειδικότητα.

Εξειδικευμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης

Γνώση χειρισμού Η/Υ

Γνώση ξένης γλώσσας, συγκεκριμένου επιπέδου

Άδεια άσκησης επαγγέλματος για μηχανικούς

Επαγγελματική άδεια για τεχνικούς

Πηγή: workenter.gr

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα