Απάντηση ΕΦΚΑ προς τις καταγγελίες για απώλεια δεδομένων των ασφαλισμένων

Η διοίκηση του ΕΦΚΑ, απαντά στις καταγγελίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, είτε για εσκεμμένη διαστρέβλωση, είτε για μεθοδευμένη παραπληροφόρηση και καταστροφολογική διάθεση.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση του ΕΦΚΑ αναφέρει:

«Μία οφειλόμενη απάντηση από υπεύθυνους σε καλοπροαίρετους.

Η διοίκηση του ΕΦΚΑ έλαβε μία ανακοίνωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής και παρέλαβε μαζί και εξώδικη δήλωση για τη γνωστοποίηση πανελλαδικής στάσης εργασίας για την Πέμπτη 2 Μαρτίου από τα ίδια συνδικαλιστικά όργανα.

Ανάμεσα στα πολλά και διάφορα που «ιστορούνται» στο κείμενο της ανακοίνωσης και για τα οποία θα υπάρξει άμεσα συνολική απάντηση, ξεχωρίζει μία ολοσέλιδη καταγραφή σοβαρών δήθεν και επικίνδυνων δυσλειτουργιών και παραλείψεων στη λειτουργία του μητρώου του ΕΦΚΑ.

Πρόκειται για ένα «απάνθισμα» τεχνικού-ψηφιακού χαρακτήρα λεπτολογιών, που από το ίδιο το περιεχόμενό τους φαίνεται να στοχεύουν στη δημιουργία κλίματος και εντυπώσεων οργανωτικού χάους και δυσλειτουργικής ανικανότητας μαζί και διοικητικής και πολιτικής ανευθυνότητας της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας του ΕΦΚΑ.

Δημιουργούν πρώτα απ’ όλα την εντύπωση ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος απώλειας ή και αλλοίωσης των ασφαλιστικών δεδομένων για τους ασφαλισμένους κατά τη μεταφορά και ενοποίηση των μητρώων, όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι στα 30 περίπου εκατομμύρια εγγραφών που επέβαλε η ενοποίηση των μητρώων των ενταχθέντων φορέων είναι τόσο ψηφιακά, όσο και λογικά αναμενόμενο, αλλά και αποδεκτό, να υπάρχει ένα πλήθος διπλοεγγραφών, συνωνυμιών, διπλών και τριπλών ΑΜΑ και ΑΜΚΑ, λατινικών ή άλλων στοιχείων απογραφής, κ.ά. Και, όταν, επίσης, γνωρίζουν ότι για όλα αυτά έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες άμεσης διευκρίνισης και αποκατάστασης από την ΗΔΙΚΑ και την Intrasoft.

Προχωρούν στην εκτίμηση και «αξιολόγηση» ότι όλες αυτές οι κατ’ αυτούς επικίνδυνες επικαλύψεις, παραλείψεις ή συγχύσεις, δημιουργούν άμεσο πρόβλημα στις παροχές (συντάξεις θανάτου, κληρονομικά δικαιώματα, έξοδα κηδείας) και στην υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ).

Δυστυχώς κι εδώ, γνωρίζουν ή τουλάχιστον ήταν εύκολα δυνατό να πληροφορηθούν, ότι από 16/01/2017 και μετά, για την υποβολή των ΑΠΔ υπάρχει σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή, ενώ για τις παροχές, οι όποιες τυχόν ασάφειες ή συγχύσεις αντιμετωπίζονται κατά άμεση προτεραιότητα.

Επεκτείνουν την παραπληροφόρηση και επικαλούνται δήθεν επικίνδυνη καθυστέρηση για την παροχή ασφαλιστικής ικανότητας, τη στιγμή που αυτή έχει ήδη ως διαδικασία δρομολογηθεί και ως ουσία παρέχεται ήδη ψηφιακά.

Μεγαλοποιούν και ανάγουν σε σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας έναν άγνωστο αριθμό υπηρεσιακών σημειωμάτων που αποστέλλονται στην κεντρική διοίκηση από διευθύνσεις, τμήματα και υποκαταστήματα, παρότι μπορούσαν να γνωρίζουν και με την ιδιότητά τους ως υπεύθυνων συνδικαλιστών ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, από τους πρώτους δύο μήνες της λειτουργίας του, συγκεντρώνουν στοιχεία, παρατηρήσεις και προτάσεις, για την ομαδοποίηση, την κατάταξη και την εφαρμογή κοινών κανόνων, για την άμεση αντιμετώπιση κάθε είδους και μορφής προβλημάτων, που αφορούν στην οργανωτική και λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.

«Παρατηρούν», τέλος, ότι, αν και προηγήθηκε εκπαίδευση υπαλλήλων στην υπηρεσία του μητρώου έλειψε, κατά τη διάρκειά της και για την εμπέδωση των όσων διδάχτηκαν, το δήθεν απαραίτητο υλικό σε έντυπη ηλεκτρονική μορφή για τον αποτελεσματικό χειρισμό των λειτουργικών εφαρμογών/επιλογών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).

Θα ήταν περιττό, βέβαια, αλλά και ανάξιο λόγου, να υπενθυμίσει κανείς σε έμπειρους υπαλλήλους και ικανούς συνδικαλιστές ότι η εξοικείωση με τον χειρισμό των πληροφοριακών συστημάτων δεν απαιτεί παρά ελάχιστων ημερών χρήση και εξάσκηση, κάτι το οποίο έχει ήδη γίνει για το σύνολο των υπαλλήλων των αρμοδίων τμημάτων.

Αν για όλα τα παραπάνω υπάρχει, ενδεχομένως, στους αρμόδιους συνδικαλιστές, είτε ελλιπής ενημέρωση, είτε λαθεμένη πληροφόρηση μπορεί να γίνει κατανοητό και η διοίκηση του ΕΦΚΑ, σεβόμενη τη συνδικαλιστική δράση και τους φορείς της, δεν θα παραλείψει να τους ενημερώσει και όχι μόνο σήμερα.

Αν, όμως, υπάρχει σε όλα αυτά, είτε εσκεμμένη διαστρέβλωση, είτε μεθοδευμένη παραπληροφόρηση και καταστροφολογική διάθεση, τη διοίκηση του ΕΦΚΑ δεν θα τη βρουν διατεθειμένη να τα ανεχτεί, δεν θα τη βρουν ετοιμόφοβη να τα διαπραγματευτεί, ούτε σε υποχώρηση και σε πανικό να τα υποστεί», καταλήγει.

Σχετικά Νέα