Ανησυχία των Πρυτάνεων για την παραβατικότητα στα ΑΕΙ

Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια, αλλά και η υποστελέχωση – υποχρηματοδότηση των ιδρυμάτων ήταν μερικά από τα κύρια προβλήματα, τα οποία εξετάστηκαν στην 89η Σύνοδο των Πρυτάνεων, η οποία διεξήχθη στην Αθήνα από την Πέμπτη έως και το Σάββατο.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, οι πρυτάνεις των ελληνικών ΑΕΙ εξέφρασαν την ανησυχία και τη δυσφορία τους για τα κρούσματα βίας και ανομίας στους χώρους των Ιδρυμάτων.

«Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε μια δικαιολογημένη ανησυχία για την ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού των ΑΕΙ και απειλεί ευθέως την λειτουργία και τη φήμη των ελληνικών πανεπιστημίων» τονίζεται στο επίσημο ανακοινωθέν της Συνόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Σύνοδος αξίωσε τη συνδρομή της πολιτείας, της δικαιοσύνης και της ελληνικής κοινωνίας καθώς και την μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους για την ενίσχυση της ασφάλειας ανθρώπων και υποδομών στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Όσον αφορά το ζήτημα της υποστελέχωσης, οι πρυτάνεις έθεσαν μία σειρά αιτημάτων, όπως:

  • Να προκηρύσσονται άμεσα οι θέσεις ΔΕΠ που κενώνονται για οποιοδήποτε λόγο και, όπου απαιτείται, να γίνουν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις. Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας πλήρωσης θέσης προτείνεται η επιτάχυνση της κατανομής από τον Υπουργό στο ίδιο τμήμα του οικείου ΑΕΙ που η θέση κατέστη άγονη.
  • Τη διάθεση νέων θέσεων διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε σημαντική μείωση, που δυσχεραίνει τη λειτουργία των Πανεπιστημίων.
  • Την αντιμετώπιση του προβλήματος που προκύπτει από τον έλεγχο νομιμότητας από το Υπουργείο Παιδείας όταν ακυρώνεται ο διορισμός  νέων μελών ΔΕΠ και αυτά έχουν παραιτηθεί από προηγούμενες θέσεις τους.

Ειδική μνεία έγινε και στο ζήτημα του προϋπολογισμού των ΑΕΙ, με τη Σύνοδο να ζητάει η συνολική επιχορήγηση για το 2019 να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη του 2018.

Τέλος, οι πρυτάνεις πρότειναν και τις παρακάτω οικονομικές παρεμβάσεις:


  • Θεσμοθέτηση πιο ευέλικτης διαδικασίας για τροποποιήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού.
  • Χρησιμοποίηση των μη καταβαλλομένων αποδοχών για πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών.
  • Βελτίωση του νομικού καθεστώτος των ειδικών ΝΠΙΔ για την Αξιοποίηση και Διαχείριση Περιουσίας των ΑΕΙ.
  • Δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστήριξη του προσωπικού των Α.Ε.Ι. όλων των κατηγοριών.
  • Έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας.
  • Έξοδα δημοσίευσης για προκηρύξεις θέσεων.
  • Παροχή στα ΑΕΙ της δυνατότητας να σχηματίζουν ενεργειακές κοινότητες με στόχο την παραγωγή και ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα