Δημοσιεύθηκε στις: Σα, Αυγ 27th, 2016

Ανατίναξη ΑΤΜ στο Πόρτο Ράφτη

ÅñãÜôåò åðéäéïñèþíïõí ôéò æçìéÝò óå õðïêáôÜóôçìá ôñÜðåæáò óôïí ¶ãéï ÄçìÞôñéï ìåôÜ ôçí åìðñçóôéêÞ åðßèåóç óôï Ìç÷Üíçìá Áõôüìáôçò ÁíÜëçøçò (ÁÔÌ), ôçí ÄåõôÝñá 8 Äåêåìâñßïõ 2014. (EUROKINISSI/ÁÍÔÙÍÇÓ ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ)

Άγνωστοι ανατίναξαν, με εκρηκτικό μηχανισμό, στις 4:40 τα ξημερώματα, μηχάνημα ΑΤΜ στο Πόρτο Ράφτη και πήραν όσα χρήματα υπήρχαν σε αυτό.

Οι αστυνομικοί, που έσπευσαν στο σημείο, βρήκαν ένα ζευγάρι γάντια, μηχάνημα ηλεκτρικής εκκένωσης και κομμάτια καλωδίου.

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo