Αναστασιάδης:«Σύγχρονα κράτη με εγγυήσεις δεν προσφέρονται»

ÓõíÜíôçóç ôïõ ÐñïÝäñï ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðç Ðáõëüðïõëïõ ìå ôïí ðñüåäñï ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò Íßêï ÁíáóôáóéÜäç ôçí ðáñáóêåõÞ 17 Áðñéëßïõ 2015, óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

«Σύγχρονα κράτη με εγγυήσεις δεν προσφέρονται» δήλωσε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης στον διάλογο που είχε κατά τη συνάντησή του με τον ΠτΔ Προκόπη Παυλόπουλο, αναφερόμενος στις συνομιλίες του για το κυπριακό και την εμμονή της τουρκικής και τουρκοκυπριακής πλευράς στο παρόν σύστημα των εγγυήσεων.

Τόσο ο κ Παυλόπουλος όσο και ο κ Αναστασιάδης υπογράμμισαν ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται στις αρχές του ΟΗΕ αλλά και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ο Κύπριος Πρόεδρος ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξή της προσθέτοντας ότι «με βάση αυτές τις δύο αρχές συνεχίζονται οι συνομιλίες με την τουρκοκυπριακή πλευρά για τα δύο σημαντικά θέματα που είναι το εδαφικό και το σύστημα των εγγυήσεων».

«Ελλάδα και Κύπρος είναι απολύτως συντονισμένες σε ό,τι αφορά τη λύση του Κυπριακού, λύση που βασίζεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, το κοινοτικό κεκτημένο αλλά και την αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων από την Κύπρο» τόνισε ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Σχετικά Νέα